Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op onze school hebben we twee verrijkingsklassen. Eén middag per week zal er met een aantal kinderen activiteiten gedaan worden die uitdagend zijn en nieuwe vaardigheden van de kinderen vragen. U kunt denken aan het doen van proefjes, creatieve opdrachten, samen aan projecten werken, raadsels en puzzels oplossen, etc.

Er wordt door de intern begeleiders en de groepsleerkrachten gekeken welke kinderen er in aanmerking komen voor deze verrijkingsklassen. Er wordt gekeken naar de resultaten van het kind, maar ook naar gedrag en werkhouding.

De verrijkingsklassen zijn bedoeld voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. Na de voorjaarsvakantie kunnen er eventueel ook kinderen uit groep 3 naar de verrijkingsklas gaan. Juf Maud begeleidt de verrijkingsklassen.