Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Naschools onderwijs voor leerlingen uit groep 2

De naschoolse schakelklas wordt wekelijks 4 ½ uur aangeboden waarbij er extra aanbod is voor taal. De leerlingen worden begeleid door een leerkracht van groep 1-2.  De leerkracht verzorgt een extra programma met als uitgangspunt taalontwikkeling. De bestaande thema’s vanuit het reguliere programma worden gevolgd om zo goed bij de beleving van de kinderen aan te sluiten. 

De indeling:

Op drie dagen in de week blijven deze leerlingen langer op school. De schakelklas is geen verplichting, maar ook niet vrijblijvend. Bovendien is het alleen bedoeld voor leerlingen met leerpotentie, maar met een achterstand op taal. 
  

Voor de schakelklas wordt op woensdagmiddag naschools kunsteducatie ingezet om de taalontwikkeling te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de disciplines: - Theater - Muziek - Dans Binnen elk thema, dat ongeveer 6 weken duurt, komt elke discipline één keer aan bod. Tevens worden er uitstapjes gemaakt ter verbeelding van de thema’s.


De themawoorden worden per blok door de leerkracht aangeleverd, waarna de vakdocenten in onderling overleg bepalen hoe zij de diverse woorden in de lessen verwerken.  De opbouw is zo dat de eerste discipline een aantal woorden introduceert bij de leerlingen. Daarna bouwt elke volgende discipline voort op de woorden die de voorgaande heeft aangeboden en voegt hier nieuwe woorden uit het thema aan toe. Hierbij wordt er mede gewerkt met de Viertakt van Verhallen.

Door middel van Theater, Muziek en Dans worden alle zintuigen ingezet bij het leren van nieuwe woorden. Er wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen en zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter.