Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR 2019-2020

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit  een oudergeleding van 2 ouders;
Olivia Weerheim en Bérangère Marquet
en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten; Marieke Helsemans en Maud de Bruin.
 De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 


De MR vergadert ongeveer 8x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata voor dit jaar zijn:
- In 2019:
Dinsdag 17 september
Dinsdag 29 oktober
Woensdag 27 november

-In 2020:
Dinsdag 14 januari
Donderdag 13 februari
Dinsdag 17 maart

Donderdag 16 april
Dinsdag 26 mei 
Donderdag 25 juni

Voor meer informatie over onze MR kunt u mailen naar:  donbosco@skoba.nl
of op school vragen naar onze voorzitter: Marieke Helsemans, leerkracht groep 1-2.
Hieronder kunt u de notulen terugvinden van dit schooljaar:

Notulen 17 september 2019
Notulen 29 oktober 2019
Notulen 27 november 2019