Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Basisschool Don Bosco is gelegen in Dordrecht in de wijk Crabbehof. Crabbehof is een wijk in Dordrecht, die is
gebouwd in de jaren zestig van de twintigste eeuw en is vernoemd naar het in de wijk liggende kasteeltje
Crabbehoff.
Kenmerkend voor de wijk Crabbehof zijn de vierkante plantsoenen die, althans in Dordrecht en in deze vorm,
alleen in deze wijk voorkomen en die geïnspireerd zouden zijn door de middeleeuwse hofjes, zoals die ook in de
binnenstad van Dordrecht te vinden zijn.
De straten in Crabbehof zijn vernoemd naar vooral negentiende- en twintigste-eeuwse bekende Nederlandse
politici, zoals Thorbecke, Domela Nieuwenhuis, Troelstra en Colijn. De meest in het oog springende uitzondering
is echter het winkelcentrum, dat is vernoemd naar een beroemd zestiende-eeuws Nederlands staatsman: Johan
van Oldenbarnevelt.
De school staat aan de Nolensweg, heeft een eigen speelplaats en een gymzaal. In 1986 is er een
peuterspeelzaal begonnen, de Bosuiltjes. Deze is nooit meer weggegaan en heeft een krachtige samenwerking
en doorgaande lijn. Sinds 2016 is er een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gevestigd.
Het grootste deel van de leerlingen dat onze school bezoekt, komt uit de wijk. Een ander deel komt uit
nabijgelegen wijken. Onze school wordt bezocht door leerlingen van veel verschillende nationaliteiten en dat zorgt
voor een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden. De laatste jaren schommelt het aantal leerlingen
tussen de 160 en de 180 en het aantal medewerkers tussen de 20 en 22.