Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van vrijdag 14 februari 2020

Beste ouders/ verzorgers,

AFSCHEID JUF ELLEN
Volgende week vrijdag, 21 februari, neemt juf Ellen definitief afscheid van de Don Boscoschool, de school waar zij meer dan 28 jaar heeft gewerkt.
Wij laten haar niet zomaar gaan, we sluiten deze lange periode van werken op onze school af met een feestelijke dag.
Via deze nieuwsbrief bedanken wij haar alvast voor haar inzet, haar enthousiasme en haar luisterend oor voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Wij bedanken ook haar man Hans, die zich in al die jaren meerdere keren op een bijzondere manier heeft ingezet voor onze school.
Wij wensen juf Ellen en haar gezin een hele mooie toekomst toe en natuurlijk hopen wij haar gewoon nog een keer te zien!

CARNAVAL OP SCHOOL
Op dezelfde dag als het afscheid van juf Ellen, vieren wij zoals ieder jaar een gezellig carnavalsfeest met elkaar. De leerlingen mogen die dag om 8.25 uur verkleed op school komen.
Juf Ellen komt die dag langs in alle groepen. Vanaf 11.00 uur verzamelen alle leerlingen zich in de gymzaal. Ouders zijn van 11.00 – 12.00 uur ook welkom, wij vinden het leuk als u verkleed komt.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur uit en hebben dan voorjaarsvakantie t/m zondag 29 februari. 

OUDERBIJDRAGE EN ANDERE SCHOOLKOSTEN BETALEN MET DORDTPAS
Per 1 januari 2020 hebben veel ouders van onze school via Stichting Leergeld een Dordtpas ontvangen. Deze pas is bedoeld om bijvoorbeeld de ouderbijdrage, de schoolreis, het schoolkamp of een vulpen van te betalen. U kunt voor een betaling van schoolkosten een afspraak maken met
juf Astrid Mijnders, liefst na schooltijd op woensdag, donderdag of vrijdag. U hoeft dan alleen de Dordtpas mee te nemen.
Voor alle ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, willen wij u vragen dit alsnog te doen.

ZOMERSCHOOL 2020
De Dordtse schoolbesturen, H3O, SKOBA, IKRA, Scholen van Oranje, OPOD en Dordtse Schoolvereniging zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de Zomerschool Dordrecht. Zij verzorgen, in directe samenwerking met de gemeente Dordrecht en verschillende partners, komend jaar de ‘Zomerscholen’ in diverse  wijken in Dordrecht. De Zomerschool Dordrecht is van maandag 19 tot en met woensdag 28 augustus 2020.
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor de Zomerschool 2020 zijn dus alweer in volle gang.
De afgelopen jaren hebben meerdere leerlingen van KBS Don Bosco meegedaan met de Zomerschool en deze leerlingen waren zeer enthousiast!
Zodra er meer informatie beschikbaar is, hoort u van ons.

BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 21 februari:  Carnavalsviering voor de leerlingen
Zaterdag 22 feb. t/m zondag 1 mrt.:  Voorjaarsvakantie
Donderdag 12 maart 2020                                 Voorlichting ‘week van de lentekriebels
(informatie volgt)
16 t/m 20 maart                                                   Week van de lentekriebels
Dinsdag 17 maart:    Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij
Vrijdag 20 maart:     Uitgifte volgende nieuwsbrief
23 t/m 27 maart:                                                 Week van Don Bosco (informatie volgt)

Donderdag 26 maart:    2e rapport voor de leerlingen van groep 3 t/m 8
Maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april:  Rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7
Vrijdag 24 april:    Koningsspelen, alle leerlingen om 12.30 uur uit

Vriendelijke groet, mede namens het team,
Astrid Mijnders