Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

School verwacht dat leerlingen altijd aanwezig zijn . In de leerplichtwet staat ook dat ouders er zorg voor moeten dragen hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. In de link hieronder kunt u meer lezen wanneer extra verlof wel of niet is toegestaan.

Informatie over extra verlof

Folder over extra verlof:
WANNEER IS EXTRA VERLOF TOEGESTAAN?
(folder van dienst Gezondheid &jeugd ZHZ- bureau leerplicht)Wanneer u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind moet ten alle tijden een schriftelijke aanvraag worden ingediend (zie onder voor het formulier) bij de directeur van de school, die de aanvraag voorlegt aan bureau leerplicht.

Klik op onderstaande link om het formulier te openen:

Formulier vrijstelling geregeld schoolbezoek.