Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voor verlofaanvragen houden we ons aan de regels zoals die door de overheid zijn opgesteld. Dit betekent dat we slechts in een beperkt aantal gevallen extra verlof kunnen geven. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen of bij twijfelgevallen wordt er overlegd met de Leerplichtambtenaar.

Extra verlof moet altijd worden aangevraagd bij de directeur. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de directie.