Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad is actieve groep ouders en leerkrachten die activiteiten organiseert voor de kinderen op school. Denk aan een Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Pasen, sportdag, etc...

De ouderraad vergadert enkele keren per jaar. 

Ouderbijdrage
Al deze activiteiten worden (gedeeltelijk) betaald door de oudervereniging. De oudervereniging vraagt daarom aan elke ouder een vrijwillige bijdrage.
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u de vraag of de ouderbijdrage voor uw kind(eren) wil betalen/overmaken aan school. De ouderraad beheert dit geld.

Waar wordt dit geld aan uitgegeven?

• het Sinterklaasfeest (schoencadeautjes, 5 dec. cadeaus, vergoeding Sint en pieten, drinken en een koekje, strooigoed)
• het Kerstfeest (kerstontbijt of lunch, klein aandenken na de kerkdienst)
• Carnaval (medailles voor de winnaars, snoepje en drinken voor de kinderen)
• Pasen (paasontbijt, broodhaantjes, servetten)
• De sportdag (materiaalhuur en accommodatiehuur)
• Bijdrage schoolkamp en afscheid groep 8 en andere schoolverlaters
• Projecten en thema’s (aanvullende materialen)

U kunt de ouderbijdrage in termijnen betalen. Dit kunt u aangeven bij de leerkracht van uw kind. 
Als u onder een bepaald inkomen zit, kan u gebruik maken van Stichting Leergeld. Informatie hierover, kunt u opvragen bij mevr. Astrid Mijnders.