Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

De MR van onze school bestaat uit  een oudergeleding van 2 ouders (Chantal Bodenstaff en Stephanie Stuger) en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten (Marieke Helsemans en Maud de Bruin)

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
- maandag 5 september
- maandag 17 oktober
- maandag 21 november
- maandag 16 januari
- maandag 6 februari
- maandag 20 maart
- maandag 22 mei
- maandag 19 juni


Voor meer informatie over onze MR kunt u mailen naar: info.donbosco@nestas-scholengroep.nl of op school vragen naar onze voorzitter: Marieke Helsemans, leerkracht groep 2.