Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

De MR van onze school bestaat uit  een oudergeleding van 2 ouders (Olivia Weerheim en Bérangère Marquet) en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten (Marieke Helsemans en Maud de Bruin)

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
- donderdag 16 september
- dinsdag 12 oktober
- donderdag 18 november
- dinsdag 18 januari
- donderdag 17 februari
- dinsdag 29 maart
- donderdag 12 mei
- dinsdag 28 juni


Voor meer informatie over onze MR kunt u mailen naar: donbosco@skoba.nl
of op school vragen naar onze voorzitter: Marieke Helsemans, leerkracht groep 2.