Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op de Don Bosco school is er in de kleutergroepen aandacht voor VVE.  Dit staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. Dit is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dit is gericht op de kleuters. 

VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling maar op meerdere ontwikkelingsgebieden. Kinderen zijn bezig met tekenen, zingen, spelletjes, luisteren naar verhalen enz. Dit doen ze zowel thuis als op school.

Op school zijn er 6 bijeenkomsten per jaar voor ouders. Zij krijgen tijdens deze bijeenkomsten uitleg over waar we op dat moment aan werken op school. Ze krijgen een mapje mee naar huis om ook zelf aan de slag te gaan met de kinderen thuis. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door de leerkrachten uit de onderbouw. 

De methode die gebruikt wordt is landelijk erkend. Op de basisschool zijn wij verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie , de peuterspeelzalen en opvang voor de voorschoolse educatie.

 U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen, er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.