Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR 2020-2021

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit  een oudergeleding van 2 ouders (Olivia Weerheim en Bérangère Marquet) en een personeelsgeleding van 2 leerkrachten (Marieke Helsemans en Maud de Bruin)
De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. 

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata voor dit jaar zijn:
- In 2020:
Donderdag 17 september
Maandag 12 oktober
Dinsdag 17 november

-In 2021:
Donderdag 21 januari
Dinsdag 9 maart

Donderdag 15 april
Dinsdag 26 mei 
Donderdag 25 juni

Voor meer informatie over onze MR kunt u mailen naar:  donbosco@skoba.nl
of op school vragen naar onze voorzitter: Marieke Helsemans, leerkracht groep 1-2.