Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7Groep 7 is een gezellige groep, het bestaat dit jaar uit 21 enthousiaste leerlingen.
In groep 7 staan 2 leerkrachten:
Juf Patricia op maandag t/m donderdag
Juf Leonie op vrijdag


De kinderen krijgen de vakken taal ,spelling, (begrijpend) lezen, Engels, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur, verkeer, de creatieve vakken en bewegingsonderwijs. De lessen van bewegingsonderwijs worden gegeven op dinsdag en woensdag. Hiervoor nemen ze, zoals ze gewend zijn, gymkleding mee.

Er wordt ook veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden. De Don Boscoschool is een Vreedzame school.

Sinds dit schooljaar heeft ieder kind een chromebook op school. Dit zorgt voor meer mogelijkheden en variatie van ons onderwijs.

De kinderen krijgen in groep 7 een verkeersexamen en zij maken het drempelonderzoek. Dit vindt plaats in april/mei.

We zijn een DOE FF GEZOND school. In de kleine pauzes eten de kinderen fruit of groente en drinken ze water.
 In de grote pauzes verwachten we een gezonde lunch.