Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 7

Groep 7 is een gezellige groep, bestaande uit 17 leerlingen.

 

In groep 7 staan dit schooljaar 3 leerkrachten.
Tot en met de kerstvakantie:
Op maandag, donderdag en vrijdag juf Leonie, dinsdag meester Bo en woensdag juf Ingrid.
Na de kerstvakantie:
Op maandag, dinsdag en woensdag meester Bo. Op donderdag en vrijdag juf Leonie.


De leerkrachten geven les via het digibord. Elke leerling beschikt over een eigen Chromebook en een wisbordje. Ook wordt er gewerkt in verschillende werkboeken en schriften.De leerlingen krijgen les in de volgende vakken:
Rekenen: methode Wereld in Getallen
Taalbeschouwing: methode Taal Actief
Woordenschat: methode Taal Actief + Taal Actief woordenschat extra
Spelling OW en spelling WW: methode Taal Actief
Begrijpend lezen: methode Nieuwsbegrip. Studievaardigheden: methode Blits
Technisch lezen: methode Estafette
Engels: methode Join In
Wereldoriëntatie: geïntegreerde methode Blink
Sociale vaardigheden: methode De Vreedzame school
Muziek: methode 123zing
Bewegingsonderwijs: op maandag gegeven door een vakleerkracht, op vrijdag door de groepsleerkracht
Creatieve vakken

In groep 7 staat 3x per week zelfstandig werken op het rooster: de kinderen krijgen taken op die ze die week af moeten hebben. Dit kunnen taken zijn die voor de hele klas hetzelfde zijn of eigen taken. Zelfstandig werken bevordert de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van kinderen. Ook leren ze het werk in te plannen, na te kijken, om samen te werken en om elkaar te helpen. De leerkracht begeleidt waar nodig.

De kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee.

De kinderen van groep 7 krijgen in april een verkeersexamen.

Voorlopig basisschooladvies wordt aan het eind van groep 7 gegeven. Dit advies wordt gebaseerd onder andere op (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem en methodetoetsen, maar ook op gedrag, motivatie en werkhouding.