Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

In groep 3 is de basis voor het lezen gelegd. In groep 4 werken we hieraan verder. We verhogen de snelheid van het lezen en lezen moeilijkere en langere woorden. Hiervoor gebruiken we de leesmethode “Estafette” en lezen de kinderen 1x in de week met een tutor (een oudere leerling uit groep 7 of 8).


Ook het begrijpend lezen wordt verder uitgebreid m.b.v. “Humpie Dumpie” en “Speurneus” en aan het eind van groep 4 met “Nieuwsbegrip”.

Met rekenen gebruiken we de methode “De Wereld in Getallen”.


Na de gezamenlijke instructie gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Voor de verwerking van de opdrachten beschikt ieder kind over zijn/haar eigen Chromebook.
De leerkracht kan de kinderen digitaal volgen en zo snel hulp bieden als het nodig is. De kinderen krijgen daarnaast automatisch extra eigen taken wanneer ze op een onderdeel uitvallen of juist extra plustaken indien ze de stof beheersen.

Er wordt uiteraard niet alleen gerekend op het Chromebook, we gebruiken hier ook allerlei andere werkvormen en materialen voor.Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan het taalonderwijs.
We gebruiken de methode “Taalactief” voor zowel taal, spelling en woordenschat.


Ook dit verwerken de kinderen op hun Chromebook, waarbij de leerkracht de resultaten direct kan zien en hulp kan bieden indien nodig en waarbij automatisch eigen taken op niveau worden aangeboden.

Naast de belangrijke vakken lezen, taal en rekenen wordt er ook veel aandacht besteed aan:
- Schrijven (methode “`Pennenstreken”)
- Sociale vaardigheden (methode “De Vreedzame school”)
- Bewegingsonderwijs (1x per week vakdocent en 1x per week door eigen leerkracht).
- Muziek (methode “123ZING”)
- Wereldoriëntatie (methode “Blink geïntegreerd”)
- Creatieve vakken.Wij zijn een “DOE FF GEZOND” school en de kinderen zijn eraan gewend om om 10.00 uur water te drinken uit hun eigen flesje/bidon en vers fruit te eten. Ook tussen de middag toveren de kinderen vaak een heerlijke gezonde lunch uit hun trommel.