Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 4

 

Groep 4 bestaat dit jaar uit 26 enthousiaste kinderen.

De kinderen krijgen dit jaar de volgende vakken, namelijk taal, spelling, rekenen, (begrijpend)lezen, schrijven, wereldoriëntatie en verkeer.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden (de Vreedzame School), muziek, bewegingsonderwijs en de creatieve vakken.

Ook dit jaar werken we met Chromebooks en dit zorgt ervoor dat er ook op andere leuke manieren geleerd kan worden.

In groep 4 zijn twee leerkrachten en een stagiaire:
Juf Leonie: maandag.
Juf Petra: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Meester Bert (stagiaire): donderdag en vrijdag.

We hebben 2 keer per week gym: op maandag en vrijdag.
We zijn een DOE FF GEZOND school. In de kleine pauze eten de kinderen fruit of groente en drinken ze water.