Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 3

 

Aan het begin van het schooljaar moeten de kinderen altijd even wennen aan de andere manier van werken in deze groep. Ze leren lezen via de methode van “Veilig Leren Lezen”. Tot aan de kerstvakantie zijn we bezig met het aanleren van alle letters. Daarna ontvangen de kinderen een heus 'letterdiploma' en gaan we verder verdiepen met lezen. Begrijpend lezen komt dan ook aan de orde.

De overgang van groep 2 (kleutergroep) naar groep 3 is voor de meeste kinderen best een grote stap. Daarom zorgen we dat kinderen naast alle vakken voldoende kunnen bewegen. Zo spelen we nog 2x per dag buiten en tot de herfstvakantie wordt er ook in de middag nog gelegenheid gegeven voor 'spelen in hoeken'. Ook mogen ze dan nog af en toe naar de kleutergroepen om de overgang wat soepeler te laten verlopen.

Bij rekenen werken ze al in een echt werkboek van de methode “De Wereld in Getallen 5” . Dat begint met het oefenen van de telrij en gaat steeds een stapje verder naar 'echte' sommen.


Naast de belangrijkste vakken lezen en rekenen wordt er ook veel aandacht besteed aan :
- Schrijven (methode pennenstreken); kinderen leren de schrijfletters schrijven, eerst los en later aan elkaar. Ze oefenen eerst met een driekantig schrijfpotlood, later in het jaar gaan ze over op een vulpen.
 - Spelling; (in de methode van Veilig Leren Lezen zit ook het onderdeel: "veilig gespeld.")
- Sociale vaardigheden (methode de Vreedzame school)
- Bewegingsonderwijs (1x per week vakdocent, 1x per week eigen docent)  We gaan op 2 verschillende dagen naar de gymzaal.
Het is fijn als de kinderen dan een tas met gymspullen meenemen (broekje, shirt en gymschoenen)
- Muziek (methode 123ZING)
- Wereldoriëntatie  (methode Blink geïntegreerd)
- Creatieve vakken

Voor de instructie en verwerking van de lessen hebben we de beschikking over een groot en nieuw interactief digibord.


In groep 3 schrijven we voor het grootste gedeelte in echte werkboekjes, maar voor de verwerking heeft ieder kind ook de beschikking over zijn/haar eigen chromebook. Voor zowel rekenen als lezen is er oefensoftware voor de kinderen, zodat ze geleerde stof nog een keer kunnen verwerken en herhalen. Ook worden de kinderen zo voorbereid op het  digitale onderwijs dat vanaf groep 4 gaat starten.Wij zijn een “DOE FF GEZOND” school en de kinderen zijn er aan gewend om om 10.00 uur water te drinken uit hun eigen flesje/bidon en vers fruit te eten. Ook tussen de middag toveren de kinderen vaak een heerlijke gezonde lunch uit hun trommel.