Nieuwsbrief van 5 september 2014                                                               

Nieuwsbrief van vrijdag 5 september 2014

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Het nieuwe schooljaar is (alweer) een week oud en we kunnen zeggen dat we het nieuwe schooljaar naar tevredenheid zijn gestart.

Bijna alle kinderen zijn weer op school gekomen, vol met verhalen over wat ze allemaal hebben meegemaakt in de zomervakantie. Wij zijn heel blij met de nieuwe leerlingen die na de vakantie bij ons op school begonnen zijn.

Er is een aantal nieuwe gezichten, waaronder onze directie mevr. Leny Tholhuijsen en dhr. Serge Bomius. Hieronder stelt laatstgenoemde zich kort voor.

Ook heten wij mevr. Marijne van Dijk (leerkracht groep 2) en mevr. Petra Langerak-Busio (leerkracht van groep 6, 5-6) van harte welkom op onze school.

Wij wensen iedereen een fantastisch en leerzaam schooljaar 2014-2015 toe!

 

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Serge Bomius, en vanaf dit schooljaar vorm ik samen met mevr. Leny Tholhuijsen de directie van de Don Bosco. Zij zal dat op de achtergrond doen, omdat zij ook de directeur is van de Mariaschool, een andere school van ons SKOBA-bestuur. Ik zal aan de dagelijkse gang van zaken leiding geven en uw aanspreekpunt zijn bij uw vragen of opmerkingen. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, waarbij ik op woensdag en donderdag voor de groep sta. U moet weten dat de deur open staat voor u, zowel bij de leerkracht als bij mij. Meestal kan het handig zijn om afspraak te maken als u langer de tijd nodig denkt te hebben. Dit voorkomt teleurstellingen. 

Toen vorig jaar de kans zich voordeed om op de Don Bosco aan de slag te gaan, was ik er snel uit. Op dat moment werkte ik in Hendrik-Ido-Ambacht op een andere SKOBA-school. Ook daar had ik een leidinggevende functie. Echter, als echte Dordtenaar kriebelde het toch, om weer in de eigen stad aan de slag te gaan en zo is het gebeurd.  Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. In eerste instantie als leerkracht van voornamelijk bovenbouwgroepen, later dus als leidinggevende. 

Het leuke aan mijn baan in het onderwijs is, dat het iedere dag anders is. Kinderen kunnen mij zo verrassen, dat het eigenlijk nooit saai is. Samen met het enthousiaste team van de Don Bosco wil ik ervoor zorgen dat uw kinderen een onvergetelijke, fijne tijd zullen hebben op school, waarbij leren én plezier bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN

Zoals elk jaar voeren wij kennismakingsgesprekken met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. De bedoeling van deze gesprekken is dat u kennismaakt met de leerkracht en de leerkracht met u. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten.

 

 

GYMDAGEN EN –TIJDEN VOOR GROEP 1 T/M 8       

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben elke dag bewegingslessen in de gymzaal. Wilt u er voor zorgen dat uw kind gymschoenen met een lichte zool op school heeft? Deze gymschoenen blijven op school en daarom willen wij graag dat u de naam van uw kind op beide schoenen schrijft.

 

Voor de kinderen van de basisgroepen 3-4, 5-6 en 7-8 geldt onderstaand schema.

Op deze dagen hebben de kinderen gymkleding (sportbroekje en t-shirt) en gymschoenen met een lichte zool nodig. Deze worden na de gymles weer mee naar huis genomen.

 

 

12.30 – 13.30 uur

13.30 – 14.30 uur

Maandag

Groep 5/6 A

Groep 3/4 B

Dinsdag

Groep 5/6 B

Groep 3/4 A

Donderdag

13.00- 13.45

Groep 3/4 A

13.45-14.30

Groep 3/4 B

Vrijdag

Groep 7/8 A

Groep 7/8 B

 

SCHOOLZWEMMEN             

Zoals u misschien al gehoord of gelezen hebt, is er met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 geen schoolzwemmen meer voor de groepen 3 en 4.

De gemeente heeft bepaald dat de scholen het vervoer van- en naar het zwembad zelf moeten gaan betalen en daar is op school helaas geen geld voor.                            

Wij willen benadrukken dat het heel belangrijk is dat uw kind leert zwemmen en daarvoor kunt u terecht bij het zwembad aan de Sportboulevard of bij de andere zwembaden in Dordrecht. Uiteraard zult u deze lessen zelf moeten betalen.

 

“DOE FF GEZOND”SCHOOL       

Ook dit jaar zijn wij een “”doe ff gezond” school en dat houdt in dat wij veel aandacht besteden aan ons gymonderwijs en dat wij verwachten dat onze medewerkers en leerlingen (samen met u) letten op gezonde voeding. Onze vaste fruitdagen zijn:

woensdag en vrijdag

Wij willen u vragen om uw kind(eren) op deze dagen fruit mee te geven voor in de ochtendpauze. Als u uw kind elke dag fruit mee wilt geven, zijn wij daar natuurlijk heel blij mee.

Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Deze traktatie bestaat dan uit 1 deel.

Dus bijvoorbeeld 1 stuk fruit óf 1 zakje chips óf 1 cakeje. Als u zelf leuke ideeën voor een traktatie heeft, mag dat natuurlijk ook.

 

BIJLAGE SCHOOLGIDS   

De bijlage van de schoolgids van schooljaar 2014-2015 is volop in de maak en bijna klaar om naar de drukker te gaan. Zodra hij binnen is krijgt u 1 exemplaar per gezin. Het is dan de bedoeling dat u deze bijlage goed doorleest en de belangrijke data alvast in uw agenda noteert.

 

HOOFDLUIS  

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar heel af en toe hebben kinderen van onze school last van hoofdluis. Wilt u dit samen met ons in de gaten houden en thuis regelmatig goed controleren? Kinderen met hoofdluis, moeten eerst luis- en netenvrij zijn, voordat ze weer op school mogen verschijnen.

 

SCHOOLVAKANTIES 2014-2015 

Herfstvakantie: zaterdag 18 oktober t/m zondag 26 oktober 2014

Kerstvakantie: vrijdag 19 december 2014 t/m zondag 4 januari 2015

Voorjaarsvakantie: zaterdag 21 februari t/m zondag1 maart 2015

Pasen: vrijdag 3 april t/m dinsdag 7 april 2015 (dinsdag studiedag voor het gehele team)

Meivakantie: zaterdag 25 april t/m zondag 10 mei 2015

Hemelvaartvakantie: donderdag 14 mei t/m zondag 17 mei 2015

Pinksteren: maandag 25 mei 2015

Zomervakantie: zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus 2015

 

STICHTING LEERGELD

Als u een uitkering heeft en u heeft moeite om bepaalde zaken voor school te betalen zoals ouderbijdrage, een vulpen of andere kosten die met school te maken hebben, kunt u terecht bij STICHTING LEERGELD.

U vult een formulier in dat u op school kunt ophalen bij de directie. U stuurt dit formulier op naar de stichting en zij nemen dan contact met u op. In dat gesprek bekijken zij of u recht heeft op hulp van STICHTING LEERGELD.

 

Vriendelijke groeten, mede namens het team, juf Astrid Mijnders

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen