Nieuwsbrief van 22 april 2016

 

Geachte ouders/verzorgers,

TRAKTATIES VOOR LEERKRACHTEN

Wij zijn al een aantal jaren een “Doe FF Gezond school”. Wij proberen veel aandacht te schenken aan goed bewegingsonderwijs en een gezonde leefstijl voor onze leerlingen en de medewerkers. Binnenkort wordt een aantal zaken aangescherpt, maar via deze nieuwsbrief willen wij u alvast vragen ook aandacht te schenken aan de traktaties voor de leerkrachten. Deze mogen klein zijn. Op school zitten ongeveer 170 leerlingen, dat betekent dat wij als leerkrachten 170 traktaties per jaar krijgen J.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De brief over dit beleid is inmiddels ook al aan u verstuurd via Digiduif.

 

SCHOOLVAKANTIES 2016-2017

Het lijkt nog ver weg, maar het einde schooljaar 2015-2016 komt al in zicht. In onderstaand schema staan de schoolvakanties van schooljaar 2016-2017 in concept vermeld. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Daar wordt u dan tijdig van op de hoogte gebracht. U kunt deze data natuurlijk ook altijd nog op onze website terugvinden en binnenkort in Digiduif.

herfstvakantie

maandag     17 oktober      ‘16    t/m    vrijdag        21 oktober   ‘16

kerstvakantie

maandag     26 december  ’16    t/m    vrijdag        06 januari     ‘17

voorjaarsvakantie

maandag     27 februari      ’17    t/m    vrijdag        03 maart      ‘17

paasvakantie en

studiedag skoba

vrijdag         14 april             ’17    t/m    dinsdag      18 april         ‘17

meivakantie incl.

koningsdag

maandag     24 april            ’17    t/m    vrijdag        05 mei           ‘17   

hemelvaart

donderdag  25 mei             ’17    t/m    vrijdag        26 mei            ‘17

2e pinksterdag

maandag     05 juni             ’17    

zomervakantie

maandag     10 juli              ’17    t/m    vrijdag        18 augustus  ‘17

 

OUDERBIJDRAGE

De onderwijsinspecteur heeft aangegeven, dat er in de schoolgids moet staan, dat de ouderbijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp, vrijwillig is. U bent niet verplicht dit geldbedrag te betalen. Het betekent echter wel dat het consequenties heeft, wanneer er niet betaald wordt. Uw kind kan dan niet mee naar deze uitstapjes en zal dan op school verwacht worden. Deze aanvulling zal ook in de nieuwe versie van de schoolgids opgenomen worden.

 

VETERS STRIKKEN           

Wij constateren steeds vaker dat er nog steeds leerlingen zijn (vanaf groep 3) die hun eigen veters niet kunnen strikken.

Nu is het vanaf vrijdagmiddag 14.30 uur Meivakantie, dus willen wij u vragen het veterstrikken aan uw kind te leren en het de hele vakantie zelf te laten oefenen. Daar zullen wij als leerkrachten erg blij mee zijn! J

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie en wij zien elkaar graag weer op maandag 9 mei om 8.25 op het schoolplein.

Vriendelijke groet, mede namens het team, Astrid Mijnders.

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen