Nieuwsbrief van vrijdag 15 september 2017
 
Beste ouders/ verzorgers,
 
18 SEPTEMBER SAMENWERKINGSDAG OUDERS-SCHOOLTEAM
U bent kortgeleden al op de hoogte gebracht via een Digiduif bericht, maar graag breng ik het ook nog even via deze nieuwsbrief bij u onder de aandacht:
Aanstaande maandag 18 september wordt voor de 1e keer in de geschiedenis van de 
Don Boscoschool, een samenwerkingsdag georganiseerd.
Op deze dag werken ouders en schoolteam met elkaar samen en zijn de kinderen vrij van school. 
De inloop is vanaf 08.45 uur. Om 09.00 uur willen we echt gaan beginnen in de hal van het hoofdgebouw. Voor een lunch wordt gezorgd en de middag is om 15.00 uur afgelopen. Mocht u uw kind hebben opgegeven voor opvang, dan kan uw kind in de ruimte van groep 1B worden gebracht. 
Wij hopen op deze dag veel ouders te zien!
 
DE 5DE OKTOBER
De meesten van u zijn er wellicht van op de hoogte: donderdag 5 oktober is de Dag van de Leerkracht. Het is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers' Day. Deze dag valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als feest voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van (goed) onderwijs.  
Of het echt een feestelijke dag wordt, valt echter nog maar te bezien.  
De groep PO-in-Actie bereidt voor 5 oktober namelijk een stakingsactie voor. Hoe deze vorm gaat krijgen, is echter nog niet helemaal bekend.  Of en in hoeverre KBS Don Bosco mee gaat doen, is evenmin duidelijk. Daar moet het team zich nog over uitspreken. 
Wij nemen onze zorgplicht serieus. Daarom zullen wij u bijtijds informeren hoe de actiedag voor ons wordt ingevuld.  
Het is mogelijk dat u er als ouders gevolgen van gaat ondervinden. Houd er daarom rekening mee dat er wellicht opvang voor uw kind zal moeten worden gezocht. 
 
DE VREEDZAME SCHOOL – Blok 1 - We horen bij elkaar                                  
Alle groepen hebben blok 1 van De Vreedzame School afgerond. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.  
 
IEMAND VOORDRAGEN VOOR DE TITEL “DORDTSE BELOFTE”
Bij dit Digiduif bericht, vindt u in de bijlage een poster, waarin u iemand voor kunt dragen voor de titel: “Dordtse Belofte”. Misschien kent u wel iemand in uw naaste omgeving die hiervoor in aanmerking komt. Op deze poster staat precies welke stappen u daarvoor kunt nemen.
 
BELANGRIJKE DATA:
(zet ze gelijk in uw agenda)
Maandag 18 september: Samenwerkingsdag ouders - team Don Bosco
(met ouders, zonder kinderen)
Dinsdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek “Griezelen”
Donderdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Vrijdag 6 oktober: De volgende nieuwsbrief komt uit
Afsluiting toneellessen groep 1 en 2
Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 oktober: Schoolkamp 7/8
Woensdag 11 t/m vrijdag 13 oktober: Groepen 1 en 2 vrij
Zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober: Herfstvakantie
 
 
Vriendelijke groet, mede namens het team
Astrid Mijnders
 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen