Nieuwsbrief van woensdag 21 december 2016
 
Beste ouders/verzorgers,
SINTERKLAASHUIS
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben op dinsdag 29 november een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis. Met de bus naar de stad en dan in kleine groepjes een tour door het huis van Sinterklaas maken, is best spannend! Gelukkig waren er genoeg pieten die een oogje in het zeil hielden en ook de juffen en de ouders hebben gezellig meegedaan met alle activiteiten!
SCHOOLFOTOGRAAF SCHRIJFT KINDERBOEK
De schoolfotograaf die jaren de foto’s bij ons op school gemaakt heeft, is met pensioen gegaan en heeft het afgelopen jaar een kinderboek voor kinderen vanaf groep 5 geschreven. Het boek gaat over spruitjes!
Als u nieuwsgierig bent geworden naar dit boek, kunt u een kijkje nemen op de site:
www.achayes.nl
OUDERBIJDRAGE
Al veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald en daarvoor dank. Als u het nog niet heeft betaald, wilt u dat dan alsnog doen? Dan kunnen er veel extra activiteiten voor onze leerlingen worden georganiseerd.
RAPPORT GROEP 3 T/M 8
De eerste ronde rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 zijn achter de rug en in de meeste gevallen naar tevredenheid verlopen. De kinderen mogen het rapport nog thuis aan familie en vrienden laten zien, maar wij willen de rapporten graag vóór de kerstvakantie weer terug op school hebben. Als u het rapport iets langer wil houden (omdat u in de kerstvakantie naar familie gaat) kunt u dat even bij de leerkracht van uw kind aangeven.
WEBSITE EN FACEBOOK
Regelmatig worden er nieuwe foto’s op de website en op de Facebookpagina geplaatst (als u daar toestemming voor heeft gegeven). De foto’s waar uw kind opstaat kunt u kopiëren en voor opslaan op uw eigen computer. Dat is leuk voor later!
Naam website: www.bsdonbosco.nl
Naam Facebookpagina: KBS Don Bosco
KIJKOCHTENDEN GROEP 1 EN GROEP 2
Afgelopen periode zijn er kijkochtenden gehouden voor de ouders van de groepen 1 en 2. De leerkrachten van deze groepen waren blij met de opkomst en hier wordt volgend schooljaar zeker een vervolg aan gegeven.
LOGOPEDIE
Wanneer uw kind in behandeling was bij de logopediste, dan heeft u gehoord dat Verpalen & Neyssen logopedie stopt bij ons op school. De logopediste heeft een andere baan gevonden en Verpalen & Neyssen logopedie was niet bereid de samenwerking voort te zetten.
Deze week heeft logopediste Anne afscheid genomen.
Katholieke basisschool “Don Bosco” Nolensweg 2 3317 LE Dordrecht tel: 078 – 617 22 34
fax: 078 – 618 90 99
www.bsdonbosco.nl
Het is gelukt een nieuwe logopediepraktijk te vinden, die logopedie kan aanbieden binnen de
school. Deze start al meteen na de kerstvakantie. De nieuwe aanbieder is Logopediepraktijk
Taalreis en de nieuwe logopedist heet Merel van Geel. De ouders van de kinderen, die in
aanmerking komen voor logopedie, zullen binnenkort verder op de hoogte worden gebracht.
Binnenkort hoort u ook hoe u zelf contact op kan nemen met de logopediste.
VOORKOM ONGELUKKEN MET VUURWERK, RUIM VUURWERKAFVAL SNEL OP!
Het is gebleken dat ook veel vuurwerkongelukken gebeuren door het alsnog afsteken van
vuurwerk dat niet is afgegaan. Dit kunt u voorkomen door vuurwerk snel op te ruimen. Het
liefst zodra u klaar bent met uw viering of 's morgens vroeg. Wijs kinderen erop dat ze het
niet opnieuw afsteken en help hen bij het opruimen. De gemeente voert campagne om
iedereen in Dordrecht te wijzen op de eigen mogelijkheden om vuurwerkslachtoffers te
voorkomen.
Lever in en verdien!
Je kunt verdienen met je vuurwerkafval en met je kerstboom! Breng je vuurwerkafvalzak
en kerstboom op maandag 2 januari of vrijdag 6 januari 2017, tussen 10.00 en 15.00
uur naar de bekende inleverpunten en u krijgt of uw kinderen krijgen voor:
Een vuurwerkafvalzak: 1,- en een kerstboom: 0,50. Kijk op www.dordtveilig.nl voor meer
info.
Wielwijk
 Admiraalsplein, t.h.v. parkeerplaatsen
Crabbehof
 Thorbeckeweg, op het pleintje
 De Savornin Lohmanweg, t.o. Apotheek Crabbehof
BELANGRIJKE DATA
Woensdag 21 december: 17.15 uur, het eten kan in de groepen
gebracht worden.
17.30 uur, start kerstdiner voor de
leerlingen.
18.45 uur, warme drankjes voor de
ouders op het schoolplein.
19.00 uur, einde kerstdiner.
Donderdag 22 december: 8.25 uur leerlingen op school.
10.30 uur kerstviering in de “Verrezen
Christus kerk”, naast onze school. De
kerstviering duurt ongeveer tot 11.30 uur.
De ouders zijn hierbij van harte welkom.
De schooldag duurt gewoon tot 14.30 uur.
Om 14.30 uur start de welverdiende kerstvakantie. De kinderen worden weer verwacht op
maandag 9 januari 2017 om 8.25 uur.
Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een gezellig en goed 2017 toe!
Vriendelijke groet, mede namens het team,
Astrid Mijnders

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen