Nieuwsbrief van maandag 4 juli 2016

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

NOG MAAR EEN PAAR DAGEN

Nog maar heel even en dan is schooljaar 2015-2016 alweer voorbij. Er is veel geleerd, gebeurd, gevierd en natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij minder fijne gebeurtenissen.

De plannen voor volgend schooljaar zijn volop in ontwikkeling, de verhuisdozen staan klaar omdat we vanaf volgend jaar starten in 2 gebouwen. Dat brengt allerlei nieuwe kansen met zich mee. De groepsindeling is inmiddels al bekend en de leerlingen weten bij welke leerkracht en welke leerlingen ze in de groep komen.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagd jaar met mooie momenten. Niet alleen mogelijk gemaakt door de medewerkers en de leerlingen van de Don Boscoschool, maar ook door alle hulp van ouders die we afgelopen jaar mochten ontvangen!

Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie en daarna fris en fruitig weer aan de slag in schooljaar 2016-2017!

 

KLASSENWISSEL EN NIEUWE GROEPEN

Dinsdag 28 juni was voor veel van onze leerlingen een spannende dag! Ze gingen een kijkje nemen in hun nieuwe groep met hun nieuwe leerkracht(en). Voor groep 1 geldt: als deze groep sterk groeit door het aantal nieuwe inschrijvingen, dan willen wij waarschijnlijk in de maand november een nieuwe instroomgroep starten. U heeft ondertussen de groepsindeling van uw kind(eren) ontvangen en wij hopen van schooljaar 2016-2017 een succesvol jaar te maken!

 

MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8

Op het moment dat deze nieuwsbrief is geschreven, voerde groep 8 de eindmusical voor hun ouders en genodigden op. Er is wekenlang geoefend op de teksten, de liedjes en op de timing van de grappen. In de ochtend is de musical opgevoerd voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Met veel aandacht en plezier is er gekeken naar een spetterende musical van hoog niveau.

Woensdag 6 juli is dan echt de laatste dag van onze schoolverlaters van groep 8. Ze gaan gezellig met elkaar uit eten bij de pizzeria en daarna zijn de ouders van deze leerlingen via een aparte brief uitgenodigd voor de diploma-uitreiking. Het team van de Don Boscoschool wenst alle kinderen een goede en succesvolle toekomst toe!

 

VERBOUWING EN VERHUIZING

In de laatste week van dit schooljaar staat ons nog een grote klus te wachten: de interne verhuizing. De groepen 1 en 2 komen in de lokalen op de benedenverdieping van het hoofdgebouw. De groepen 1 en 2 hebben op dinsdag 5 juli hun laatste schooldag.

De groepen 3 en 4 verhuizen naar de bovenverdieping, waar ook de groepen 5 en 6 onderling van lokaal ruilen. De groepen 7 en 8 gaan naar het “Partou-gebouw”, dat grondig aangepast is aan de eisen van deze tijd.

In dat gebouw komen ook Peuterspeelzaal “De Bosuiltjes” én de BuitenSchoolse-Opvang en de Dag-OpVang. Wij hebben dus eigenlijk een compleet aanbod onder één dak: een basissschool, peuterspeelzaal, dag-opvang en buitenschoolse-opvang.

 

AANVRAGEN BUITENGEWOON VERLOF

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt. Het lijkt misschien niet zo erg om lessen te missen, maar voor u het weet ontstaat er een achterstand, die moeilijk in te halen is.

Alles over de regels en afspraken aangaande aanvragen buitengewoon verlof kunt u lezen op de website van onze school : www.bsdonbosco.nl onder het kopje “info voor de ouders“ en dan klikken op het de derde link: “plannen en protocollen”.

 

DE VREEDZAME SCHOOL, BLOK 6 “WE ZIJN ALLEMAAL ANDERS”

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillengewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en  in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet  binnen de eigen families,  de klas, de school en de samenleving

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen,  interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.   Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen  bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan  welk gedrag  niet meer kan, d.w.z. welk gedrag  haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie  naar de kinderen.

Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat  “anders zijn mag”.

 

 

LOGOPEDIE

Verpalen en Neyssen verzorgt de logopedie op de Don Bosco. Dat werd gedaan door Judith. Als uw kind afgelopen schooljaar logopedie van haar kreeg, zal uw kind na de zomer ook nog logopedie  krijgen. Hierbij willen wij u ervan op de hoogte brengen dat de logopediste, Judith, een periode met studieverlof zal gaan. De logopedische behandelingen van uw kind zullen daarom tijdelijk worden waargenomen door een andere logopediste: Anne Kerstholt.

Dit zal zijn vanaf na de zomervakantie tot kerst 2016. Na de kerstvakantie (dus vanaf januari 2017) zal Judith zelf weer aanwezig zijn op school.

Anne zal gaan werken op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Nog voor de zomervakantie, komt Anne alvast kennismaken op school.

Natuurlijk zorgt Judith voor een goede overdracht van de logopedische gegevens van uw kind.

Na de zomervakantie ontvangt u nog een introductiebrief van Anne, waarin zij zich voorstelt en verdere informatie doorgeeft.

 

 

TOT SLOT

Wij wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers van de Don Boscoschool een hele fijne, welverdiende vakantie toe en wij zien jullie allemaal weer terug op de eerste dag van het nieuwe schooljaar: maandag 22 augustus 2016 om 8.25 uur.

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen