Nieuwsbrief van 21 mei 2014                                                               

 

Geachte ouders/verzorgers,                                                                                                                                                       

LAATSTE PERIODE

Nog maar een aantal weken en dan is schooljaar 2013-2014 alweer voorbij. Dat betekent niet dat we al achterover gaan leunen in een luie stoel, er wordt altijd nog heel hard gewerkt op de Don Boscoschool.

De leerlingen van groep 7 concentreren zich op dit moment op de CITO-entree toets. De leerlingen van groep 8 werken tot op het laatste moment door, om goed voorbereid naar het middelbaar onderwijs te gaan en alle andere leerlingen doen hun best om nóg slimmer te worden!

Probeer ook in deze laatste periode uw kinderen op tijd naar bed te sturen en uitgerust en op tijd op school te laten komen, dan wordt het leren gemakkelijker!


OUDERBIJDRAGE 

Het schooljaar is bijna ten einde, maar er zijn nog steeds een aantal ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben voor dit schooljaar. Als u tot die groep behoort, willen wij u vragen de ouderbijdrage alsnog te betalen.

U kunt deze ouderbijdrage contant betalen bij de leerkracht van uw kind.
U kunt het bedrag ook overmaken op de rekening van:
Oudervereniging Don Bosco
Rekeningnummer: 2438169

Als u het geld op deze rekening stort, vermeldt u dan a.u.b.:
- Ouderbijdrage
- De naam van uw kind
- De groep van uw kind
 

SCHOOLREIS GROEP 3 T/M 6    

Op vrijdag 13 juni gaan de leerlingen van groep 3 t/m 6 weer gezellig met elkaar op schoolreis. Dit jaar gaan we naar de Efteling. Als u nog niet betaald heeft voor deze schoolreis (€ 25,-) willen wij u vragen dit alsnog bij de leerkracht van uw kind te betalen.

U ontvangt binnenkort een aparte brief met alle informatie die belangrijk is om er een geslaagde en gezellige dag van te maken.\
 

SPONSORLOOP     

Nog steeds komt er geld binnen dat onze leerlingen bij elkaar hebben gelopen met de sponsorloop en daar zijn wij heel blij mee! Graag zien wij al het opgehaalde geld uiterlijk aanstaande vrijdag op school. Het kan ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

Het bedrag dat tot nu toe is opgehaald is:

€ 1056,33

ZIEK

Wij hebben een aantal leerkrachten die al enige tijd afwezig zijn: mevr. Els van Mil, mevr. Aysel Arslan en mevr. Maria Vos. U zult daardoor soms andere leerkrachten voor de groep van uw kind zien staan.
Dhr. Richard Lentze is na een operatie weer terug op school. De komende week zal hij halve dagen op school zijn. Als het beter gaat, bouwt hij zijn werkuren weer uit tot hele dagen. Wij proberen alles zo soepel mogelijk te laten verlopen en willen iedereen die daar tot nu toe zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen, bedanken! Wij wensen deze 4 leerkrachten alle goeds toe om te herstellen.


STUDIEDAGEN

Op maandag 26 mei en vrijdag 27 juni zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij, in verband met studiedagen voor het hele team.


GEEN VERLOF       

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij géén verlof verlenen in de laatste schoolweek vóór de zomervakantie en voor de eerste 2 weken ná de zomervakantie.

De zomervakantie begint dit jaar op vrijdag 18 juli 2014 om 12.00 uur en duurt t/m zondag 31 augustus 2014.

 
BELANGRIJKE DATA:

(Zet ze gelijk in uw agenda)

Maandag 26 mei:                                       Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag voor het gehele team.

Donderdag 29 mei t/m maandag 9 juni:    Vakantie! (dinsdag 10 juni 8.25 uur weer op school)

Vrijdag 13 juni:                                          Schoolreis groep 3 t/m 6

Donderdag 19 juni:                                    Sportdag groep 3 t/m 8.

Vrijdag 27 juni:                                           Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag voor het gehele team.

Vrijdag 4 juli:                                              Schoolreis voor groep 1 en groep 2.

Donderdag 10 juli:                                      Musical voor de ouders van groep 8 (’s avonds)

Dinsdag 15 juli:                                           Afscheid groep 8.

Vrijdag 18 juli:                                            3e rapport, alle kinderen om 12.00 uur vrij,

                                                                   Vakantie t/m zondag 31 augustus 2014

 

 

Vriendelijke groeten, mede namens het team, juf Astrid Mijnders.

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen