Nieuwsbrief van 16 oktober 2015

Geachte ouders/verzorgers,

VERHOGING VAN DE OUDERBIJDRAGE

De oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad heeft in de eerste vergadering van dit schooljaar, de begroting van de ouderraad voor schooljaar 2015-2016 bekeken en goedgekeurd. Er wordt 1 belangrijke aanpassing gedaan:

De ouderbijdrage van het oudste kind wordt verhoogd van € 20,- naar € 25,- per schooljaar.

De bedragen van de andere kinderen uit hetzelfde gezin blijven staan op € 15,-.

Even de bedragen op een rijtje:

Voor elk oudste kind: € 25,-

Voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin: € 15,00

Voor kinderen die ná 1 januari 2016 bij ons op school komen: € 12,50

KINDERBOEKENWEEK

Van 7 t/m 18 oktober is het in het hele land kinderboekenweek. Het thema dat dit jaar centraal staat is: Raar maar waar! (Natuur,wetenschap en techniek). Dit betekent allerlei leuke activiteiten in de bibliotheek, maar uiteraard gaan wij er ook op school mee aan de slag. De kinderboekenweek is bij ons dinsdag 6 oktober al feestelijk geopend met alle kinderen in de hal van de school en iedere groep kreeg een mooi nieuw boek cadeau. Iedere leerkracht gaf in zijn/haar eigen groep aandacht aan het belang van lezen en voorlezen en er werden lessen aangeboden rondom verschillende boeken. Als afsluiting van de kinderboekenweek waren we op zoek naar de voorleeskampioen van de

Don Bosco school!; in de bovenbouw hebben kinderen dus druk geoefend met voorlezen. En uiteraard vonden de kinderen in de onderbouw het dan erg leuk om door hen voorgelezen te worden. We hebben er met elkaar weer een gezellige kinderboekenweek van gemaakt!

DE VREEDZAME SCHOOL

Het is u vast niet ontgaan; onze school werkt sinds dit schooljaar volgens de principes van ‘de vreedzame school’. Uw kind heeft vast thuis al verteld over ‘ opstekers’ en ‘afbrekers’. De jongsten van de school zijn enthousiast over Aap en Tijger! In de groepen hebben de kinderen zelf regels en afspraken gemaakt, en de leerlingen voelen zich in de klas verantwoordelijk, en dat komt niet alleen door de ‘taakjes’ die ze hebben verdeeld. Dit alles doen wij niet zomaar. Alles heeft allemaal met elkaar te maken: de school is een samenleving, waarin wij bij elkaar horen en samen sterker staan! Dat kunnen wij niet alleen, wij hebben u daarbij hard nodig. Daarom krijgt u regelmatig een nieuwsbrief over de Vreedzame School. Er zijn er reeds 2 verspreid.

INFORMATIE-AVOND “DE VREEDZAME SCHOOL”

Afgelopen maandag 12 oktober is de eerste informatiebijeenkomst gehouden over onze nieuwe methode “de Vreedzame school”. Er waren 41 ouders bij aanwezig en wij zijn daar blij mee! De reacties van de ouders waren positief en de avond werd als nuttig ervaren. Als u niet geweest bent hopen wij u volgende keer ook te zien op school, het gaat tenslotte om u en uw kinderen.

SCHOOLKAMP GROEP 7-8

De leerlingen van groep 7-8 zijn alweer een tijdje terug, maar we kunnen terugkijken op een geslaagd kamp! De sfeer was goed, de spellen leuk en uitdagend en op de tweede avond kwam nog een auto vol leerkrachten om te helpen bij het avond- en het nachtspel.

We bedanken iedereen voor hun bijdrage aan dit fantastische kamp!

DE SCHOOLTIJDEN

Wij zijn blij u te melden dat eigenlijk alle kinderen iedere dag op tijd op school komen. Wij hopen natuurlijk dat dit succes zo blijft, ook als de donkere maanden er aan komen.

BIJLAGE SCHOOLGIDS

Binnenkort komt de bijlage op de schoolgids uit. Het is een kleine aanvulling op onze schoolgids, die jaarlijks wordt verstrekt. Daarin staan allerlei handige organisatorische zaken. De teksten worden opgefleurd door allerlei leuke schoolfoto’s, waarop onze leerlingen staan. Het kan dus zijn dat uw zoon of dochter in de bijlage van de schoolgids geplaatst gaat worden! Dat kan via een groepsfoto, maar er zijn ook individuele foto’s genomen. Uiteraard worden er geen namen vermeld. Mocht u NIET willen dat uw zoon of dochter geplaatst wordt, wilt u dit dan uiterlijk 4 november laten weten via een mailtje naar serge.bomius@skoba.nl ? Alvast hartelijk dank.

DON BOSCO IS EEN GEZONDE SCHOOL

Afgelopen dinsdag werd onze school verrast door Sjakie het schaap, mascotte van FC Dordrecht. Hij kwam het certificaat Gezonde School uitreiken tijdens de gymles van groep 3/4B. Het is een beloning voor wijze waarop wij op de Don Bosco omgaan met sport en bewegen. Kinderen krijgen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs via een kwalitatief leerplan. Daarnaast zijn er ook veel andere beweegmomenten, zelfs tijdens de reken- en taallessen. Deze gebeurtenis heeft zelfs de krant gehaald. Een trots bericht om deze nieuwsbrief mee af te sluiten.

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober: Herfstvakantie

Donderdag 9 oktober: VVE thuis bijeenkomst 2, voor de ouders van groep 1 en 2, 13.00 – 14.30 uur.

Vriendelijke groeten, mede namens het team, Astrid Mijnders.

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen