Nieuwsbrief van woensdag 14 september 2016

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

START SCHOOLJAAR 2016-2017

De vakantie is voorbij, we zijn weer fris van start gegaan en het schooljaar is inmiddels alweer 4 weken op weg. Wij hopen dat iedereen  goede en fijne weken heeft gehad en weer uitgerust aan schooljaar 2016-2017 is begonnen. Een schooljaar waarin weer een hoop leerzame en leuke activiteiten op de agenda staan. Wij wensen onze leerlingen, hun ouders en alle medewerkers van de Don Boscoschool in alle opzichten een fantastisch jaar toe!

 

SCHOOLKAMP GROEP 7-8

Gelijk in de tweede week van dit schooljaar zijn de groepen 7 en 8 op schoolkamp gegaan. Het weer was fantastisch en ook de sfeer zat meestal er goed in. De kinderen hebben allerlei spellen gespeeld en zijn ook naar een zwemvijver gegaan om af te koelen. Foto’s van het schoolkamp kunt u op onze Don Bosco Facebookpagina bekijken en later ook op onze website www.bsdonbosco.nl .         

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN

Zoals elk jaar worden op dit moment de kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht gevoerd. Dit, om elkaar beter te leren kennen en voor u ook een moment om bijzonderheden over uw kind kenbaar te maken. Deze gesprekken duren gemiddeld 10 minuten. Als u daarna toch nog belangrijke informatie aan de leerkracht wilt melden, maak dan even een afspraak, zodat er voldoende tijd is om elkaar te spreken.

 

VERBOUWING EN VERHUIZING

Vlak vóór de zomervakantie was het in school een drukte van belang met overal verhuizende medewerkers. De 2 kleutergebouwen zijn afgestoten en het “nieuwe” gebouw op het plein is in gebruik genomen door b.s. Don Bosco, PSZ De Bosuiltjes, BSO “Ons Domeintje” en Dagopvang “Zus en Zo”.

We hebben nu dus een compleet aanbod voor kinderen van 0 – 12 jaar op 1 schoolplein.

Er wordt nog hard gewerkt aan de herinrichting van ons schoolplein, maar ook dat zal zeer binnenkort feestelijk in gebruik genomen worden.

 

INFORMATIE-BIJEENKOMST NIEUWE STIJL

Wij hopen altijd op een grote opkomst bij onze informatie bijeenkomsten. Daarmee toont u betrokkenheid bij uw kind en bij de school. Om zo veel mogelijk ouders te bereiken, zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe vorm.

Op verschillende vastgestelde dagen (voor ouders met meerdere kinderen in het gezin) kunt u deze week vanaf 8.30 uur binnenkomen in de groep van uw kind en krijgt u belangrijke informatie van de leerkracht. Voor u belangrijk en voor uw kind altijd bijzonder om uw betrokkenheid te zien.

 

STICHTING LEERGELD

Als u een uitkering heeft en u heeft moeite om bepaalde zaken voor school te betalen zoals ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp, een vulpen of andere kosten die met school te maken hebben, kunt u terecht bij STICHTING LEERGELD.

U vult een formulier in dat u op school kunt ophalen bij Astrid Mijnders. U stuurt dit formulier op naar de stichting en zij nemen dan contact met u op. In dat gesprek bekijken zij of u recht heeft op hulp van STICHTING LEERGELD. U zult de aanvraag ieder jaar opnieuw moeten indienen.

 

WIJ ZIJN OP ZOEK!

Wij zijn voor de MR (medezeggenschap raad) op zoek naar een nieuwe ouder. De Medezeggenschapsraad is een raad van ouders en leerkrachten van de Don Boscoschool die mede kijken naar zaken die belangrijk zijn voor de Don Boscoschool zoals: roosters, de nieuwe cao, de schoolgids etc. Er heeft zich al een ouder opgegeven,  maar bent u ook geïnteresseerd om lid te worden van de MR, dan kunt u dit voor 21 september doorgeven bij juffrouw Marieke.

 

HOOFDLUIS

Gelukkig komt het niet vaak voor, maar heel af en toe hebben kinderen van onze school last van hoofdluis. Wilt u dit samen met ons in de gaten houden en thuis regelmatig goed controleren? Kinderen met hoofdluis, moeten eerst luis- en netenvrij zijn, voordat ze weer op school mogen verschijnen.

 

DE VREEDZAME SCHOOL 

De leerlingen van groep 1 tot en met 6 krijgen tijdens elk blok een ‘kletskaart’ mee. Bij de kleuters staat op de voorkant van deze kaart Aap en Tijger.

Dit zijn de handpoppen die bij de lessen van De Vreedzame School

regelmatig een hoofdrol spelen. Blok 1 van De Vreedzame School

heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan

een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig

en gewaardeerd voelt.

 

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:

·         Met wie heb je vandaag gespeeld?

·         Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?

·         Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt?

·         Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen?

·         Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen?

·         Waarmee heb je een ander kind geholpen?

·         Waarmee wil je thuis helpen?

·         Zullen we elkaar een opsteker geven?

·         Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat?

 

Veel kletsplezier!                                        

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen