Nieuwsbrief van woensdag 1 april 2015,

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Pasen

Morgenochtend vieren wij Pasen en hebben de leerlingen in de klas hun paasontbijt. De kinderen hebben dan zelf hun bord, beker en bestek bij zich. Ze hoeven dus thuis niet te ontbijten. Na het ontbijt houdt iedere groep een viering in de klas. De kinderen nemen wel gewoon hun lunch mee naar school en zijn de gewone tijd uit.

 

Vrije dagen

Zoals u weet zijn de kinderen op 3 april (Goede vrijdag), 6 april (Tweede Paasdag) en 7 april (studiedag voor het team) vrij. Wij verwachten de kinderen weer op school op woensdag 8 april. Onze meivakantie start op maandag 27 april en duurt tot vrijdag 8 mei.

 

Koningsspelen / afscheid juf Maria

Op 24 april houden wij op onze school, net als vele andere scholen, de Koningsspelen. Ook dan ontbijten de kinderen op school. Op die dag verwachten wij alle kinderen in sportieve kleding (denk ook aan goede schoenen), want bewegen staat centraal die dag. Dit is tevens de laatste werkdag van juf Maria. Zoals u weet, stopt zij met werken. Na schooltijd bent u in de gelegenheid om van haar afscheid te nemen.

 

Toetsen in groep 7 en 8

Wellicht heeft u het nieuws gevolgd. De Cito eindtoets voor groep 8 wordt dit jaar landelijk later afgenomen en telt niet meer mee voor het schooleindadvies. De toets wordt wel gemaakt en geeft een beeld over het kind en de school. Groep 8 maakt deze toets op 21, 22 en 23 april.

In groep 7 wordt er een voorbereidingstoets afgenomen. Dat gebeurt op 14 en 15 april, en op 21, 22, 23 april. Dan bent u op de hoogte. Uiteraard wordt de uitslag gecommuniceerd.

 

Dordrecht schoon

Er is een landelijke actie gestart om zwerfvuil op te ruimen. Ook onze school doet daaraan mee. Iedere week zijn er klassen aan de beurt om in en om de school op te ruimen. Zo dragen ook wij ons maatschappelijke steentje bij.

 

Klassenbezetting

Als juf Maria afscheid neemt van de Don Bosco, gaat juf Aysel haar werkzaamheden overnemen. Zij is vanaf nu alvast aan het werk met kinderen in de groepen 1. Juf Astrid is terug in groep 4B. Voortaan kunt u haar weer aanspreken voor vragen of verzoeken rondom uw kind in die groep.

 

Vriendelijke groeten, mede namens het team,

 

Serge Bomius

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen