Nieuwsbrief van vrijdag 28 augustus 2015

 

Geachte ouders/verzorgers,

START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR                                                                                                           De vakantie is voorbij, wij hopen dat iedereen goede en fijne weken heeft gehad en weer uitgerust aan schooljaar 2015-2016 kan beginnen. Een schooljaar waarin weer een hoop leerzame en leuke activiteiten op de agenda staan.

Dit jaar starten wij met de invoering van een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling “De Vreedzame School”. Door middel van lessen, oefeningen en het maken van duidelijke afspraken, hopen wij de kinderen een goede houding ten opzichte van de maatschappij en de mensen die daarin een rol spelen, bij te brengen.

Ook willen wij DIGIDUIF nogmaals onder uw aandacht brengen.

Dit is een digitale manier van communiceren die speciaal ontwikkeld is voor scholen en ouders.

Het kost minder papier en de communicatie verloopt vaak sneller.

Deze dienst is voor de ouders gratis, maar u dient zich wel eerst aan te melden. De communicatie verloopt dan via uw computer of via uw smart-phone.

Wij wensen onze leerlingen, de ouders en alle medewerkers van de Don Boscoschool in alle opzichten een fantastisch jaar toe!

 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN

In de eerste  schoolweek ontvangt u van de leerkracht van uw kind, de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 10 minuten en daarin kunt u kennismaken met de leerkracht en zaken die belangrijk zijn aan de leerkracht doorgeven.

 

INFORMATIE-AVOND

Op donderdagavond 3 september wordt onze jaarlijkse informatieavond gehouden. Wij hopen op een grote opkomst, want op deze avond wordt uitleg gegeven over de activiteiten op school en nóg belangrijker….informatie over het onderwijs aan uw kind!

 

U wordt allemaal verwacht om 19.00 uur en kunt dan genieten van een kopje koffie of thee. Om 19.15 uur opent Serge Bomius (onze locatieleider) deze avond en daarna kunt u naar de groep van uw kind. Deze avond wordt uiterlijk om 20.30 uur afgesloten.

 

STICHTING LEERGELD

Als u een uitkering heeft en u heeft moeite om bepaalde zaken voor school te betalen zoals ouderbijdrage, een vulpen of andere kosten die met school te maken hebben, kunt u terecht bij STICHTING LEERGELD.

U vult een formulier in dat u op school kunt ophalen bij de directie. U stuurt dit formulier op naar de stichting en zij nemen dan contact met u op. In dat gesprek bekijken zij of u recht heeft op hulp van STICHTING LEERGELD.

U dient de aanvraag ieder jaar opnieuw in te dienen.

 

 

 

VAKLEERKRACHT BEWEGINGS-ONDERWIJS EN NIEUWE CONCIERGE

Wij zijn blij om u te kunnen melden dat wij dit jaar nieuwe mensen kunnen verwelkomen op onze school.

Nick Gemser, vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij gaat op vaste dagen (zie bijgevoegd gymrooster) bewegingsonderwijs geven aan alle groepen. Wij hopen zo het niveau van het bewegingsonderwijs op een nóg hoger plan te brengen.

Ook heten wij Richard de Jong welkom op onze school. Hij is conciërge en hij zal ons op allerlei gebieden gaan ondersteunen.

 

 

AFSPRAKEN OVER BRENGEN EN HALEN VAN LEERLINGEN

Hieronder volgen nog even kort de afspraken die wij gemaakt hebben over het op school brengen vóór schooltijd en ophalen van kinderen ná schooltijd.

Voor de groepen 1 en 2 geldt:

-De ouders brengen hun kind ’s morgens naar de klas.

-Tot half 3 wachten de ouders van groep 1 buiten het hek (dus op het basketbalplein) en daarna worden de kinderen van groep 1 en 2 opgehaald in de klas.

Voor de groepen 3 t/m 8 geldt:

-De kinderen nemen op het plein om 8.25 uur afscheid van de ouders en lopen zelf naar binnen.

-Ná schooltijd wachten de ouders op het plein en komen de kinderen met de leerkracht naar buiten.

-t/m de herfstvakantie blijven de kinderen van groep 3 bij de leerkracht staan, totdat ze opgehaald zijn.

 

Als er belangrijke zaken zijn die gemeld moeten worden aan de leerkracht, dan mag u natuurlijk wél even naar binnen lopen. Wanneer u langer de tijd nodig denkt te hebben, maak dan even een afspraak met de leerkracht van uw kind.

 

NIEUWE RAPPORTEN

Een werkgroep heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met het samenstellen van een nieuw rapport voor onze leerlingen. Omdat dit rapport er anders uit gaat zien, hebben wij besloten dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 de blauwe rapporten niet meer in hoeven te leveren en thuis goed mogen bewaren. De leerlingen van groep 8 gaan nog 1 jaar door met het “oude” rapport en moeten het dus wél mee naar school nemen.

 

Belangrijke data:

Donderdag           03 september                  informatieavond vanaf 19.00 uur            alle ouders

Vrijdag                  18 september                  middag vrij vanaf 12.00 uur                    alle groepen

Maandag              28 september                  middag vrij vanaf 12.00 uur                    groepen 1 en 2

         05, 06, 07  oktober                Schoolkamp                                            groepen 7 en 8

Maandag             12 oktober                        ouderavond van 19.00 uur                      alle ouders

 

Herfstvakantie

zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2015

Kerstvakantie

zaterdag 19 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016

Voorjaarsvakantie

zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2016

Paasvakantie

vrijdag 25 maart t/m dinsdag 29 maart 2016

 

 

Meivakantie

zaterdag 23 april t/m zondag 08 mei 2016

Pinksterweekend

zaterdag 14 mei t/m dinsdag 17 mei 2016

Zomervakantie

zaterdag 09 juli 2015 t/m zo. 21 augustus 2016

 

Deze data en alle andere data (feesten, evenementen en studiedagen) zijn opgenomen in de kalender van DIGIDUIF

 

EVEN VOORSTELLEN…..ONZE NIEUWE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER
Elk kind heeft wel eens een periode in zijn of haar leven waarin het niet zo lekker in z’n vel zit. Meestal gaat dat vanzelf weer over, maar soms duurt het langer. Dan is het goed om als ouder na te denken wat het kind nodig heeft om zich weer beter te voelen.
De ene keer is dat door als ouders iets meer of op een andere manier aandacht aan het kind te geven, een andere keer is dat door het kind tijdelijk extra ondersteuning te geven, bijv. door het schoolmaatschappelijk werk.
Op elke basisschool in Dordrecht is een schoolmaatschappelijk werker vanuit Flexus Jeugdplein werkzaam voor een paar uur per week.
 

Dit schooljaar werk ik 4 uur per week op maandag ochtend op KBS Don Bosco. Mijn werk is heel divers: meedenken met de intern begeleider als er zorgen zijn om een kind, gesprekken met ouders of leerkrachten als er zorgen zijn op gedrag of sociaal-emotioneel gebied (omgaan met andere kinderen, faalangst, omgaan met emoties, rouwverwerking), gesprekjes met individuele kinderen (na toestemming van ouders), maar ook groepstrainingen, zoals een sociale vaardigheidstraining. Voor de gesprekken met kinderen maak ik gebruik van werkmateriaal dat past bij de hulpvraag.
Even een eenmalige afspraak maken met SMW voor een tip of korte vraag m.b.t. gedrag, welbevinden of opvoeding van uw kind? Dat kan ook. Mail (heeft mijn voorkeur) of bel gerust naar SMW! Dan ontmoeten we elkaar op school.  
Ouders, kinderen en leerkrachten! Voel je welkom!


Met vriendelijke groet,
Evelien van Eijkeren

e-mail: evelienvaneijkeren@flexusjeugdplein.nl                                   
telefoon nummer: 06-43085669
                                               

School Maatschappelijk Werk
www.flexusjeugdplein.nl

 

                                                            (Hieronder vindt u het gymrooster)                                                           

                                                                                                                                   

Gymrooster 2015-2016

 

Onderbouw

 

 

1 A

1 B

2 A

2 B

Maandag

Kleine materialen

09.15-10.00

Nancy Bax

10.00-10.45 Maud de Bruin

10.45-11.30

Marijne van Dijk

10.45-11.30

Marijne van Dijk

Dinsdag

Gymkriebels Meester Nick

09.30-10.15

Nancy Bax

08.45-09.30 Maud de Bruin

10.30-11.30

Marijne van Dijk

10.30-11.30

Marijne van Dijk

Woensdag

Buitenspelen

10.00-10.45

Aysel Arslan

10.45-11.30

Isabelle van der Matten

09.15-10.00

Marijne van Dijk

09.15-10.00

Marijne van Dijk

Donderdag

Toestellen

10.45-11.30

Nancy Bax

09.15-10.00

Isabelle van der Matten

10.00-10.45

Marijne van Dijk

08.30-09.15

Marieke Helsemans

Vrijdag

Dans en drama

10.00-10.45

Aysel Arslan

10.45-11.30

Isabelle van der Matten

08.30-09.15

Marijne van Dijk

09.15-10.00

Marieke Helsemans

 

Middenbouw en Bovenbouw

 

 

 

 

 

Maandag

(o.l.v. Nick Gemser)

 

12.30-13.30

Groep 5/6 B

(Petra Busio)

13.30-14.30

Groep 5/6 A 

(Latifa Afkir)

Dinsdag

(o.l.v. Nick Gemser)

12.00-13.00

Groep 7/8

(Leonie Verschoor)

13.00-13.45 Groep 3/4 B (Ilona van Turenhout)

13.45-14.30

Groep 3/4 A

(Astrid Mijnders)

Donderdag

 

12.30-13.30

Groep 5/6 A

(Patricia de Vries)

13.30-14.30

Groep 7/8

(Ingrid Miener)

Vrijdag

12.00-13.00

Groep 5/6 B

(Leonie Verschoor)

13.00-13.45 Groep 3/4 A

(Astrid Mijnders)

13.45-14.30

Groep 3/4 B

(Astrid Mijnders)

 

De kinderen hebben voor de gymles nodig:

-een gymbroek, een t-shirt en gymschoenen met een lichte zool (binnen-gymschoenen). Controleer a.u.b. even of de gymschoenen nog passen. De gymspullen gaan na elke gymles weer mee naar huis, zodat ze thuis gewassen kunnen worden.

 

 

Vriendelijke groeten, mede namens het team,

Astrid Mijnders

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen