Nieuwsbrief van 26 januari 2016

2016 is alweer 3 weken oud en er ligt weer een nieuwe periode voor ons. De dagen worden langer en er staat nog een hoop op het programma. Wij wensen u en onze leerlingen allemaal een heel goed , gezond en leerzaam 2016 toe!

RAPPORTEN

In november zijn voor de groepen 3 t/m 8 voor de eerste keer de nieuwe rapporten uitgedeeld en besproken met de ouders. Als u dit rapport nog thuis heeft liggen, wilt u het dan zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind inleveren?

HOOFDLUISCONTROLE

Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij ouders bereid hebben gevonden om de hoofdluiscontrole in alle klassen uit te voeren. Dit gebeurt in de week ná elke vakantie.

Tóch willen wij u ook vragen uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren op neten/hoofdluis. Dan werken wij samen aan een “hoofdluis-loze-school”!

VEILIG NAAR SCHOOL

Als kinderen op de fiets naar school komen, gebeurt het wel eens dat ze het laatste stuk vlak bij school op de stoep fietsen. Om alle kinderen veilig op school te laten komen willen wij vragen of de fietsers willen afstappen en het laatste stukje op de stoep lopen met hun fiets aan de hand. Alvast bedankt voor de medewerking.

LETTERDIPLOMA GROEP 3        

Op dinsdag 19 januari heeft groep 3 een feestje gevierd! Alle kinderen hebben hun letterdiploma behaald en dat is feestelijk uitgereikt aan de kinderen. Wij waren blij verrast dat er zoveel ouders de moeite hebben genomen om erbij aanwezig te zijn.

Aan het einde hebben we natuurlijk met een drankje nog even een geproost op deze mooie mijlpaal!

DRAMALESSEN

Vanaf september 2015 hebben een aantal groepen van onze school drama- en toneellessen gehad van juf Linde. Op een rustige en zeer prettige manier heeft zij de kinderen geleerd hoe het voelt om op het toneel te staan en hoe een goed publiek zich hoort te gedragen.

De groepen 1 en 2 zijn nu bijna klaar en hebben deze week de afsluiting, waarbij ouders welkom zijn. Verdere informatie kunt u vragen aan de leerkrachten van groep 1 en 2.

WHEELIES

Wij willen u laten weten dat wij vanaf nu geen wheelies (schoenen met wieltjes eronder) zowel binnen als op het schoolplein willen zien. Deze afspraak hebben wij eerder al gemaakt over stepjes, skates en ander rollend speelgoed. In sommige gevallen kan het gevaarlijke situaties opleveren en ons gebouw en schoolplein zijn niet ingericht op dit speelgoed.

VERHUIZING

Het gebouw aan Nolensweg 1 zal nog steeds op termijn ons nieuwe gebouw worden. Omdat de verbouwingsplannen ingrijpender zijn, vergt dit meer voorbereidingstijd. Daarom duurt het iets langer, maar de verwachting is, dat er in de meivakantie kan worden begonnen met het starten van de verbouwing van het “nieuwe” gebouw.

TENNIS

De naschoolse activiteit Tennis was een geweldig succes met ruim 20 deelnemers op de donderdagen en op de dinsdagen 16 kinderen. Ook gaat onze school meedoen met de schoolsport “tennis”. Op 10 februari wordt een toernooi georganiseerd. Het toernooi begint om 13.30 uur en wordt gehouden in de Deetoshal.

VERANDERING IN DE GROEPEN 1 EN 2

Omdat juf Marijne besloten heeft om minder te gaan werken, is er een aantal veranderingen doorgevoerd in de groepen 1 en 2. In onderstaand schema kunt u zien wie in welke groep werkt.

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 0*

Ochtend

Middag

 

Huidige groep

Huidige groep

 

Juf Ilonka

Huidige groep

 

Juf Ilonka

 

Huidige groep

Huidige groep

 

Juf Ilonka

Huidige groep

Groep 1A

Juf Nancy

Juf Nancy

Juf Sabine

Juf Nancy

Juf Sabine

Groep 1B

Juf Isabelle

Juf Maud

Juf Isabelle

Juf Isabelle

Juf Maud

Groep 2

Ochtend

middag

 

Juf Marijne

Juf Marijne

 

Juf Marieke

Juf Marieke en

Juf Ilonka

 

Juf Marijne

 

Juf Marieke

Juf Marieke

 

 

Juf Marieke

Juf Marieke en

Juf Ilonka

* Groep 0 zijn de 4-jarigen, die na 1 december 2015 bij ons op school zijn gekomen.

De ouders van deze leerlingen hebben hier eerder al een uitgebreide brief over ontvangen.

Zoals het er nu uit ziet, zal juf Aysel nog langere niet aanwezig zijn op school. Zij is langdurig ziek en wij wensen haar heel veel beterschap.

NIEUW M.R.  LID

De MedezeggenschapsRaad van de Don Boscoschool heeft een nieuw lid:

Olivia Weerheim, moeder van Peter en Sofia Weerheim. Zij was al reserve-lid en neemt de plaats in van Hanneke Itjoejaree.

We heten haar van harte welkom.

BELANGRIJKE DATA

Vrijdag 29 januari:                          

Familiedag, ouders zijn welkom in de klas van 8.45 – 10.15 uur.

Vrijdag 5 februari:                                      

Carnaval

Zaterdag 20 febr. t/m zondag 28 febr.:    

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 18 maart:                                        

Afsluiting van ons project, kijkmiddag voor de  ouders van 14.30 – 15.30 uur            

 

Beste ouders / verzorgers,

Bent u benieuwd wat uw kind eigenlijk leert op school?

Op vrijdag 29 januari is het op de Don Bosco familiedag. De kinderen nodigen hun ouders / verzorgers en / of andere familieleden uit om eens in kijkje te komen nemen in de klas. U komt een deel van de ochtend bij (een van) uw kind(eren) in de klas om vooral mee te doen met de activiteiten.

08.30 uur koffie / thee in de hal - ontvangst door Serge Bomius, schoolleider

08.45 uur start in de klas - programma wordt door de klas zelf bepaald, maar in iedere groep wordt er gestart met 'De Vreedzame School'

10.00 / 10.15 einde van het programma

U ontvangt van uw kind zelf nog een uitnodiging, waarop het programma staat vermeld. Heeft u meerdere kinderen bij ons op school? Het is geen problemen om uw tijd te verdelen over de verschillende groepen. Het belangrijkste is, dat u komt!

Belangrijke data:

19 januari: Groep 1 en 2 zijn 's middags vrij

19 en 26 januari: 15.30 - 16.30 uur: naschoolse activiteit - schoolsport tennis in de Don Bosco gymzaal (groep 6-7-8)

21 en 28 januari: 15.30 - 16.30 uur: naschoolse activiteit - schoolsport tennis in de Don Bosco gymzaal (groep 1 t/m 5)

5 februari : activiteit op school: Carnaval (informatie volgt)

22 - 26 februari: voorjaarsvakantie

29 februari starten we meteen met ons schoolbreed project: beroepen

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen