Nieuwsbrief van dinsdag 7 oktober

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

SCHOOLKAMP GROEP 7-8

Van woensdag 1 t/m vrijdag 3 oktober zijn onze groepen 7-8 op schoolkamp geweest.

Het weer was fantastisch en de sfeer ook! Druk, maar gezellig!

De eerste avond kwamen er leerkrachten op visite om samen met de kinderen te griezelen in het bos. Het programma zat boordevol spellen en op de laatste dag hebben alle kinderen, samen met de leiding, een bezoek gebracht aan de Efteling.

Het was een geslaagd kamp, waar iedereen moe maar voldaan van terug gekomen is!

 

ZWEMKRIEBELS

Zwemkriebels wordt weer aangeboden in de herfstvakantie op donderdag 23 en vrijdag 24 oktober. Zwemkriebels is speciaal bedoeld voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3 die nog geen zwemles volgen en gezamenlijk met mama of papa kennis willen maken met zwemles. De activiteit bestaat uit 2 zwemlessen van een uur verspreid over 2 achtereenvolgende dagen. U kunt kiezen uit twee tijdstippen. U kunt zich opgeven via de site www.dordtsport.nl

 

SCHOOLFOTOGRAAF

De schoolfotograaf komt op: Donderdag 9 oktober 2014

We hebben dit jaar gekozen voor een andere manier van fotograferen. De kinderen worden zittend op de vloer gefotografeerd en daarbij maakt de fotograaf gebruik van een witte achtergrond. Misschien helpt deze informatie u bij de kledingkeuze.

De kinderen gaan individueel op de foto. De groepsfoto wordt gemaakt in de instructiegroep (voor groep 1 en 2) en in de basisgroep (voor groep 3 t/m 8) van uw kind. Na schooltijd is er tot 15.00 uur de tijd om een broertje/zusje foto te laten maken als u een kind heeft dat (nog) niet bij ons op school zit. Als uw kinderen allemaal bij ons op school zitten, wordt de broertje/zusje foto onder schooltijd gemaakt. Wij doen ons best om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen met andere familie of met vrienden op de foto gaan.

 

TRAKTATIE

Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn wij een “Doe FF Gezond” school en dat houdt in dat er door de jarige een traktatie uitgedeeld mag worden die uit 1 deel bestaat.

Deze traktatie wordt uitgedeeld in de (basis)groep van uw kind.

Wij willen u er op wijzen dat er dus geen traktaties uitgedeeld kunnen worden aan kinderen uit andere groepen. Als iedereen zich aan deze afspraak houdt, kunnen er ook geen problemen ontstaan.

 

ZIEKTE EN VERVANGING

Juf Aysel is al een aantal maanden tijd ziek thuis en dat zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren.

Juf Latifa is ook ziek en is waarschijnlijk pas weer over een aantal weken op school.

Tot die tijd worden zij vervangen door ervaren leerkrachten en wij zijn blij dat wij dat op een goede manier hebben kunnen regelen.

 

VERLOF AANVRAGEN           

Onderwijs is heel belangrijk voor onze leerlingen en daarom is het fijn als zij elke schooldag aanwezig zijn.

Wij houden ons graag aan de afspraken die zijn opgesteld door Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en dat betekent dat uw kind alleen in bijzondere gevallen verlof krijgt.

Als u benieuwd bent naar de data van de schoolvakanties, dan kunt u altijd terecht op onze website: www.bsdonbosco.nl

 

 

EVEN VOORSTELLEN: CAREYN

 

Via deze weg willen wij u graag informeren over de inzet van de Jeugdgezondheidszorg van Careyn in uw school.

 

 

Het programma voor aankomend schooljaar ziet er als volgt uit.

  • Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek in het kader van de groei en ontwikkeling door de jeugdarts met screening van ogen, lengte en gewicht en op indicatie een gehoortest door de assistente jeugdgezondheidszorg. Ouders zijn aanwezig bij het onderzoek van de jeugdarts.
  • Groep 7: In plaats van het reguliere aanbod (dat hieronder beschreven staat) is er vanuit de gemeente financiering beschikbaar gesteld voor uw school, om het preventieve gezondheidsonderzoek aan te bieden. De jeugdverpleegkundige zal aan de hand van een vragenlijst een gesprek met ouder en kind afnemen en worden lengte en gewicht gescreend. Ouders zijn aanwezig bij het onderzoek van de jeugdverpleegkundige.
    De reguliere screening bevat enkel een screening van lengte en gewicht door de assistente op school. Na deze screening wordt, in overleg en/of op basis van het dossier en/of de resultaten van de ingevulde vragenlijst, een onderzoek op indicatie gepland door de jeugdverpleegkundige/-arts. Ouders zijn bij het onderzoek aanwezig.
  • Onderzoeken op vraag van ouders of school bij vragen over groei en ontwikkeling, advies of doorverwijzing van kinderen uit de overige groepen.

 

Voorafgaand aan bovengenoemde onderzoeken krijgen ouders een uitnodiging met

tijdstip / brief met het verzoek tot deelname.

De vragenlijst voor het preventieve gezondheidsonderzoek wordt, zoals gebruikelijk, in groep 2 en 7 uitgezet bij de ouders met het verzoek deze in te vullen en mee te nemen naar het onderzoek / af te geven aan de leerkracht in een dichte envelop.

 

Voor vragen, voorlichting of een afspraak met de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg van uw school, kunt u contact opnemen met het team onder tel. nr. 078-7111700 of rechtstreeks:

 

B(Berte) Bekker, arts JGZ, e-mail: b.bekker@careyn.nl, mob.:06-57545349

N(Nina) Swart, jeugdverpleegkundige,e-mail: n.swart@careyn.nl mob.:06-57563259

R(Ria) Muller, assistente,e-mail: r.muller@careyn.nl mob.:06-10580749

 

 

BELANGRIJKE DATA:

Donderdag 9 oktober:                                                schoolfotograaf

Zaterdag 18 oktober t/m zondag 26 oktober:            herfstvakantie

Maandag 24 november: 1e rapport voor alle groepen, behalve voor groep 3

Maandag 1 december: rapportgesprekken groep 3

 

 

 

Vriendelijke groeten, mede namens het team, juf Astrid Mijnders.

 

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen