Nieuwsbrief van vrijdag 18 november 2016

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

25 JAAR OP DE DON BOSCOSCHOOL

Vrijdag 4 november hebben we groot feest gevierd, omdat juf Ellen Godschalk en

juf Astrid Mijnders 25 jaar werkzaam zijn op de Don Boscoschool. Zij werden om 10.15 uur thuis opgehaald om daarna feestelijk op het plein te worden ontvangen door alle kinderen, leerkrachten en ouders! De leerlingen hebben workshops gevolgd, cadeaus aan de juffen gegeven en een super voorstelling gehouden voor de leerkrachten, de kinderen en heel veel ouders.Juf Ellen en juf Astrid willen iedereen die aanwezig was en hard gewerkt heeft om dit feest tot een groot succes te maken, hartelijk bedanken!

 

SCHOOLREISCOMMISSIE GROEP 3 T/M 6 NIEUWE STIJL

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de kinderen van groep 3 t/m 6 meer te betrekken bij de keuze van de schoolreisbestemming. In deze groepen is een verkiezing gehouden, waarbij de kinderen vooraf konden aangeven of zij in deze commissie wilden plaatsnemen of niet. In de gedachtenlijn van “De Vreedzame School” willen wij hierdoor de kinderen meer “eigenaarschap” geven, de keuze meer bij de kinderen leggen. De commissie bestaat uit 8 leerlingen en 2 leerkrachten en zal regelmatig op woensdag vergaderen van 12.00 – 12.30 uur. Dat betekent dat de commissieleden van groep 3 en 4 dus een half uur later uit zijn op een vergaderwoensdag. Deze data worden van tevoren bekend gemaakt.

 

OUDER-KINDCOACH 

Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw gezicht op de school; de Ouder-Kindcoach. Bij de Ouder-Kindcoach kunt u (leerling en ouder/verzorger) terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen uw gezin. De OK-coach zoekt dan samen met u naar antwoorden, geeft informatie en advies, en helpt u weer op weg. Mocht u behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, dan schakelt

zij direct met haar collega´s van het Sociale Team en Jeugdteam, zodat u snel de juiste ondersteuning ontvangt. De naam van onze Ouder-Kindcoach is Lisa Coronado Fernandez, u kunt haar bereiken op nummer 06-28247427 en op emailadres lisacoronadofernandez@flexusjeugdplein.nl

Lisa´s werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

Op 9 november werd weer het jaarlijkse nationale schoolontbijt gehouden en dat betekende dat de leerlingen en de leerkrachten een gezond en gezellig ontbijt kregen voorgeschoteld.

 

 

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De Heilige Theresia van Avila parochie biedt de gelegenheid tot voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 in het basisonderwijs.

In januari 2017 wordt gestart met allerlei activiteiten die te maken hebben met de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie.

 

Op woensdag 11 januari 2017 is er een informatie avond over de Eerste Heilige Communie in de Titus Brandsmakapel bij De Verrezen Christuskerk, Nolensweg  8  in Dordrecht, aanvang 20:00 uur. (naast onze school)

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website www.katholiekdrechtsteden.nl

Op de startpagina vindt u direct een link naar het informatie- en aanmeldingsformulier.

Eventueel kunt u gebruik maken van de aanmeldingsformulieren die in onze locaties achter in de kerk klaarliggen.

Aanmelden kan t/m woensdag 12 januari 2017.

 

NOG MEER NIEUWS VANUIT DE KERK

In De Verrezen Christuskerk is elke maand een gezinsviering. Vooral gezinnen en jonge mensen worden van harte uitgenodigd om naar deze vieringen te komen.

In een gezinsviering zingt het kinderkoor en zijn de teksten meer afgestemd op het kind. De viering heeft een soort 'jeugdjournaaleffect', waardoor woord, gebed en zang toegankelijker zijn voor de jongere bezoekers. Kinderen doen mee en de preek wordt begrijpelijker. Voor de allerjongste kinderen (tot en met groep 2 van de basisschool) is er crèche tijdens de gezinsviering. Het hele gezin kan dus naar de kerk! U bent van harte welkom!! Elke week - maar vooral in de gezinsvieringen. Eerstkomende (nieuwe) gezinsvieringen:

27 november 11.30 uur Advent viering

24 december 19.00 uur Kerstviering

 

WERKZAAMHEDEN RONDOM SCHOOL

Zoals u wellicht heeft gezien wordt er hard gewerkt aan leidingen die onder de weg door lopen. Dit wordt door de gemeente gedaan en levert overlast voor de school op, maar het moet wel gebeuren. Het heeft invloed op het parkeren, op het op tijd komen en op de veiligheid. We moeten ervoor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen lopen en fietsen en dat daar rekening mee wordt gehouden. Het lijkt ons een goed idee om 5 tot 10 minuten eerder te vertrekken van huis om daardoor op tijd op school te komen.

 

BEZOEK LEERPLICHT

De ambtenaar is recent op school geweest om te bekijken hoe het met het verzuim is. Gelukkig gaat het in bijna alle gevallen goed. Er zijn slechts een paar situaties waar zorg om is. Er is vanuit de Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten een nieuw protocol opgesteld. Een verkorte versie staat op de website. Het laatkomen vraagt in meerdere gevallen aandacht. Als uw kind 3 keer te laat komt, kunt u daarop worden aangesproken. Bij 6 keer te laat komen, krijgt u als ouder een gesprek met de directeur en vanaf 9 keer te laat komen, wordt dit doorgespeeld naar BLVS. Laat uw kind dus alle dagen op tijd van huis vertrekken, zodat het de les op school niet hoeft te verstoren en niets van de uitleg mist.

 

SINTERKLAAS

Hij is weer in het land. Ook op onze school wordt er weer veel aandacht besteed aan dit

oerhollandse, gezellige feest. Wij hopen Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december te mogen verwelkomen.

De werkgroep en leden van de ouderraad zijn al heel druk met de voorbereidingen bezig.

En nu maar afwachten of hij cadeautjes heeft meegenomen…..

 

OUDERBIJDRAGE

Denkt u er aan om de ouderbijdrage te betalen? (als u dat nog niet gedaan heeft).

 

 

VERKIEZINGSUITSLAG NIEUW MR-LID (Medezeggenschaps Raad)

We hebben afgelopen week een verkiezing gehad voor het nieuwe lid van de MR.

Allereerst willen we alle ouders die gestemd hebben hartelijk bedanken.

Het was een spannende verkiezing, de hele week gingen de twee ouders gelijk op, maar uiteindelijk heeft Marina Brinkman- Staneva met 1 stem meer de verkiezing gewonnen.

Wij zijn blij met ons nieuwe MR-lid.

In de afgelopen MR-vergadering is het jaarverslag van de MR goedgekeurd.

Dit is een openbaar verslag en dit kunt u vinden op de website van onze school.

 

BELANGRIJKE DATA:

De week van 21 t/m 25 november: voor de groepen 3 t/m 8, oudergesprekken voor het eerste rapport.

Maandag 5 december:                     Sintviering voor alle groepen. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur uit.

Woensdag 13 december:                VVE koffieochtend (groep 1 en 2) U krijgt nog een uitnodiging en u kunt zich dan opgeven bij de leerkracht.

Woensdagavond 21 december:     Kerstdiner voor alle groepen.

Donderdag 22 december:               Kerstviering in de kerk 10.30-11.30 uur, ouders zijn van harte welkom!

Vrijdag 23 december:                      alle leerlingen zijn vrij J

 

Vriendelijke groet, mede namens het team

Astrid Mijnders

 

 

 Nieuwsbrief van vrijdag 18 november 2016

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

25 JAAR OP DE DON BOSCOSCHOOL

Vrijdag 4 november hebben we groot feest gevierd, omdat juf Ellen Godschalk en

juf Astrid Mijnders 25 jaar werkzaam zijn op de Don Boscoschool. Zij werden om 10.15 uur thuis opgehaald om daarna feestelijk op het plein te worden ontvangen door alle kinderen, leerkrachten en ouders! De leerlingen hebben workshops gevolgd, cadeaus aan de juffen gegeven en een super voorstelling gehouden voor de leerkrachten, de kinderen en heel veel ouders.Juf Ellen en juf Astrid willen iedereen die aanwezig was en hard gewerkt heeft om dit feest tot een groot succes te maken, hartelijk bedanken!

 

SCHOOLREISCOMMISSIE GROEP 3 T/M 6 NIEUWE STIJL

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de kinderen van groep 3 t/m 6 meer te betrekken bij de keuze van de schoolreisbestemming. In deze groepen is een verkiezing gehouden, waarbij de kinderen vooraf konden aangeven of zij in deze commissie wilden plaatsnemen of niet. In de gedachtenlijn van “De Vreedzame School” willen wij hierdoor de kinderen meer “eigenaarschap” geven, de keuze meer bij de kinderen leggen. De commissie bestaat uit 8 leerlingen en 2 leerkrachten en zal regelmatig op woensdag vergaderen van 12.00 – 12.30 uur. Dat betekent dat de commissieleden van groep 3 en 4 dus een half uur later uit zijn op een vergaderwoensdag. Deze data worden van tevoren bekend gemaakt.

 

OUDER-KINDCOACH 

Vanaf schooljaar 2016-2017 is er een nieuw gezicht op de school; de Ouder-Kindcoach. Bij de Ouder-Kindcoach kunt u (leerling en ouder/verzorger) terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen uw gezin. De OK-coach zoekt dan samen met u naar antwoorden, geeft informatie en advies, en helpt u weer op weg. Mocht u behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, dan schakelt

zij direct met haar collega´s van het Sociale Team en Jeugdteam, zodat u snel de juiste ondersteuning ontvangt. De naam van onze Ouder-Kindcoach is Lisa Coronado Fernandez, u kunt haar bereiken op nummer 06-28247427 en op emailadres lisacoronadofernandez@flexusjeugdplein.nl

Lisa´s werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

Op 9 november werd weer het jaarlijkse nationale schoolontbijt gehouden en dat betekende dat de leerlingen en de leerkrachten een gezond en gezellig ontbijt kregen voorgeschoteld.

 

 

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

De Heilige Theresia van Avila parochie biedt de gelegenheid tot voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf groep 4 in het basisonderwijs.

In januari 2017 wordt gestart met allerlei activiteiten die te maken hebben met de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie.

 

Op woensdag 11 januari 2017 is er een informatie avond over de Eerste Heilige Communie in de Titus Brandsmakapel bij De Verrezen Christuskerk, Nolensweg  8  in Dordrecht, aanvang 20:00 uur. (naast onze school)

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website www.katholiekdrechtsteden.nl

Op de startpagina vindt u direct een link naar het informatie- en aanmeldingsformulier.

Eventueel kunt u gebruik maken van de aanmeldingsformulieren die in onze locaties achter in de kerk klaarliggen.

Aanmelden kan t/m woensdag 12 januari 2017.

 

NOG MEER NIEUWS VANUIT DE KERK

In De Verrezen Christuskerk is elke maand een gezinsviering. Vooral gezinnen en jonge mensen worden van harte uitgenodigd om naar deze vieringen te komen.

In een gezinsviering zingt het kinderkoor en zijn de teksten meer afgestemd op het kind. De viering heeft een soort 'jeugdjournaaleffect', waardoor woord, gebed en zang toegankelijker zijn voor de jongere bezoekers. Kinderen doen mee en de preek wordt begrijpelijker. Voor de allerjongste kinderen (tot en met groep 2 van de basisschool) is er crèche tijdens de gezinsviering. Het hele gezin kan dus naar de kerk! U bent van harte welkom!! Elke week - maar vooral in de gezinsvieringen. Eerstkomende (nieuwe) gezinsvieringen:

27 november 11.30 uur Advent viering

24 december 19.00 uur Kerstviering

 

WERKZAAMHEDEN RONDOM SCHOOL

Zoals u wellicht heeft gezien wordt er hard gewerkt aan leidingen die onder de weg door lopen. Dit wordt door de gemeente gedaan en levert overlast voor de school op, maar het moet wel gebeuren. Het heeft invloed op het parkeren, op het op tijd komen en op de veiligheid. We moeten ervoor zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen lopen en fietsen en dat daar rekening mee wordt gehouden. Het lijkt ons een goed idee om 5 tot 10 minuten eerder te vertrekken van huis om daardoor op tijd op school te komen.

 

BEZOEK LEERPLICHT

De ambtenaar is recent op school geweest om te bekijken hoe het met het verzuim is. Gelukkig gaat het in bijna alle gevallen goed. Er zijn slechts een paar situaties waar zorg om is. Er is vanuit de Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten een nieuw protocol opgesteld. Een verkorte versie staat op de website. Het laatkomen vraagt in meerdere gevallen aandacht. Als uw kind 3 keer te laat komt, kunt u daarop worden aangesproken. Bij 6 keer te laat komen, krijgt u als ouder een gesprek met de directeur en vanaf 9 keer te laat komen, wordt dit doorgespeeld naar BLVS. Laat uw kind dus alle dagen op tijd van huis vertrekken, zodat het de les op school niet hoeft te verstoren en niets van de uitleg mist.

 

SINTERKLAAS

Hij is weer in het land. Ook op onze school wordt er weer veel aandacht besteed aan dit

oerhollandse, gezellige feest. Wij hopen Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december te mogen verwelkomen.

De werkgroep en leden van de ouderraad zijn al heel druk met de voorbereidingen bezig.

En nu maar afwachten of hij cadeautjes heeft meegenomen…..

 

OUDERBIJDRAGE

Denkt u er aan om de ouderbijdrage te betalen? (als u dat nog niet gedaan heeft).

 

 

VERKIEZINGSUITSLAG NIEUW MR-LID (Medezeggenschaps Raad)

We hebben afgelopen week een verkiezing gehad voor het nieuwe lid van de MR.

Allereerst willen we alle ouders die gestemd hebben hartelijk bedanken.

Het was een spannende verkiezing, de hele week gingen de twee ouders gelijk op, maar uiteindelijk heeft Marina Brinkman- Staneva met 1 stem meer de verkiezing gewonnen.

Wij zijn blij met ons nieuwe MR-lid.

In de afgelopen MR-vergadering is het jaarverslag van de MR goedgekeurd.

Dit is een openbaar verslag en dit kunt u vinden op de website van onze school.

 

BELANGRIJKE DATA:

De week van 21 t/m 25 november: voor de groepen 3 t/m 8, oudergesprekken voor het eerste rapport.

Maandag 5 december:                     Sintviering voor alle groepen. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur uit.

Woensdag 13 december:                VVE koffieochtend (groep 1 en 2) U krijgt nog een uitnodiging en u kunt zich dan opgeven bij de leerkracht.

Woensdagavond 21 december:     Kerstdiner voor alle groepen.

Donderdag 22 december:               Kerstviering in de kerk 10.30-11.30 uur, ouders zijn van harte welkom!

Vrijdag 23 december:                      alle leerlingen zijn vrij J

 

Vriendelijke groet, mede namens het team

Astrid Mijnders

 

 

 

 

 

 

 

Gratis intakegesprek Informatie aanvragen