Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Nieuwsbrief van vrijdag 6 september 2019

 

Beste ouders/ verzorgers,

 

SCHOOLJAAR 2019-2020

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Na een feestelijke opening zijn alle kinderen naar hun eigen groep gelopen om schooljaar 2019-2020 in hun eigen lokaal te beginnen.

Voor de ene leerling was het makkelijk, voor de andere leerling was het nog een beetje “nieuw en anders”. Ieder kind krijgt natuurlijk de tijd om te wennen aan de nieuwe groep, het nieuwe lokaal en de andere leerkrachten.

Wij hopen er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van te maken!

 

ZOMERSCHOOL 2019

In de laatste 2 weken van de zomervakantie zijn er weer veel kinderen die gebruik hebben gemaakt van de Zomerschool. In de ochtend hard werken aan allerlei schooltaken en in de middag leuke gevarieerde lessen volgen van muziek, sport en van creatieve vakken.

De meeste kinderen die zich hebben opgegeven, zijn alle dagen geweest. Een aantal kinderen is zich “vergeten” af te melden. Wij willen u er op wijzen dat aanmelden betekent dat uw kind er dan ook alle dagen is. In ieder geval was de Zomerschool ook dit jaar weer een groot succes!

 

LUIZENCONTROLE

Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar na elke schoolvakantie de leerlingen te controleren op neten en hoofdluizen. Omdat er nog niet voor elke groep een “luizenouder” is, willen wij u vragen om thuis uw kind(eren) regelmatig te controleren op hoofdluis.

Als u zich wilt aanmelden als luizenouder, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

 

RAPPORTEN TERUG OP SCHOOL

Net vóór de zomervakantie hebben alle kinderen van groep 3 t/m 7 hun rapportmap mee naar huis gekregen. Een paar leerlingen hebben deze map al weer mee naar school genomen, maar we hebben ze nog niet allemaal.

Wilt u er voor zorgen dat de rapportmappen deze week weer terug op school zijn? Dit geldt voor de kinderen die nu in groep 4 t/m groep 8 zitten.

 

OUDERBIJDRAGE, KAMP 7-8 EN ANDERE BETALINGEN

Binnenkort gaan de kinderen van groep 7 en 8 op schoolkamp en in de loop van de maand krijgt u de vraag of u de ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 wilt betalen. Voor een aantal ouders is het soms niet mogelijk om dat zelf te betalen, omdat zij onder een bepaalde inkomensgrens zitten. Daar kan Stichting Leergeld uitkomst bieden.

Als u een uitkering heeft en u heeft moeite om bepaalde zaken voor school te betalen zoals ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp, een vulpen of andere kosten die met school te maken hebben, kunt u terecht bij STICHTING LEERGELD.

De werkwijze van Stichting Leergeld is het afgelopen jaar aangepast en vernieuwd. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.

 

BRENGEN EN HALEN UW KIND(EREN)

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen door de ouders in de klas gebracht en ná schooltijd weer in het lokaal opgehaald. Wij willen deze ouders vragen om aan het einde van de dag buiten het hek te wachten, tot dat alle groepen klaar zijn met buitenspelen en naar binnen gaan om hun jas en hun tas te pakken.

Voor groep 3 t/m 8 geldt: als ’s morgens de bel gaat, zeggen de kinderen gedag tegen hun ouders. Ze gaan dan in de juiste rij staan en lopen groep voor groep naar binnen. (zonder de ouders)

Aan het einde van de dag lopen de kinderen zelf met hun leerkracht naar buiten en de ouders staan op het plein klaar om hun kind op te halen. Ook deze ouders willen wij vragen om buiten het hek te wachten, tot dat alle buiten spelende kinderen naar binnen zijn. De leerkracht van groep 3 loopt met de groep naar buiten en wacht tot dat alle kinderen zijn opgehaald. Dit zal zijn tot aan de herfstvakantie. Na de herfstvakantie lopen de kinderen zelfstandig naar buiten.

 

STARTGESPREKKEN

Vanaf volgende week kunt u via Social Schools een uitnodiging ontvangen voor het startgesprek. In dit gesprek willen de leerkrachten meer te weten komen over uw kind en nader kennis maken met de ouders. Als u geen Social Schools heeft, maak dan even op school een afspraak met de leerkracht.

 

TAALGROEP

Volgende week dinsdag, 10 september, start de taalgroep weer.

Ruth zal vanaf 08:30 aanwezig zijn op school.

De taalgroep zal in het “oude” groep 6 lokaal zijn (hoofdgebouw, het laatste lokaal op de bovenverdieping) Iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal en zijn/haar kind bij ons op school heeft, is welkom. In deze taalgroep worden allerlei schoolse zaken besproken en als u vragen hier over heeft, kunt u bij de dames van de taalgroep terecht.

 

OPEN DAG TOBE

<span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Komend weekend is de open dag van ToBe in het Energiehuis in Dordrecht. Hieronder vindt u meer informatie als u er met uw kind naar toe zou willen gaan.
Open Dag ToBe - 0 t/m 20 jaar
zondag 8 september 2019
10.00 – 14.00 uur
Energiehuis, Noordendijk 148, Dordrecht
Tijdens de Open Dag van ToBe op zondag 8 september is in elk lokaal van het Energiehuis iets bijzonders te zien en te doen tussen 10.00 en 14.00 uur. Zingen, dansen, acteren, muziek maken of met je handen werken. Het kan allemaal en het is ook nog allemaal gratis. Het programma is speciaal voor kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar.
Ontdek zo welke cursus jij dit schooljaar gaat doen bij ToBe. In de week van maandag 16 september starten alle cursussen van ToBe weer in Dordrecht en Papendrecht.

 

BELANGRIJKE DATA:

Maandag 23 t/m vrijdag 27 september:          De week tegen pesten

Woensdag 25 september:                              Ouderavond Online Veiligheid (hier ontvangt u nog nadere informatie over)

Vrijdag 27 september:                                    Uitgifte volgende nieuwsbrief

Woensdag 2 oktober:                                     Start van de Kinderboekenweek, thema: “Reis mee!”

Dinsdag 8 oktober t/m vrijdag 11 oktober:     Schoolkamp groep 7-8

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,

Astrid Mijnders